Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 mei 2020

Coalitie blokkeert beter renovatieplan van The Battle Axe in Cromvoirt

Een unieke situatie in de laatste raadsvergadering. De oppositiepartijen D66 en CDA kwamen met een beter renovatieplan (mét dekking) voor gemeenschapshuis The Battle Axe in Cromvoirt, het college gaf daar een positief oordeel over, maar de coalitie zette alle zeilen bij om het D66/CDA-plan van tafel te vegen. Gemeentebelangen zette hierdoor de eigen wethouder voor schut. Uniek, maar niet iets om op trots op te zijn. “Een nieuw dieptepunt in de Vughtse politiek”, aldus D66-raadslid Fons Potters na de stemming in een stemverklaring.

Wat was het geval: D66 was zeer kritisch over de hoge bijdrage aan de renovatie van The Battle Axe, omdat het doel vooraf niet was vastgesteld. Het ging hier om een apart potje provinciale ruimte-voor-ruimte-geld, dat binnen korte tijd besteed moest worden, anders moest het geld terugvloeien naar de provincie. De uitgangspunten waarop het college voorstelde om 750.000 euro te steken in het gemeenschapshuis van Cromvoirt gaan lijnrecht in tegen het in Vught democratisch vastgestelde gemeentelijke beleid:
■ Bij het accommodatiebeleid gaan we voor zoveel mogelijk doen op zo min mogelijk vierkante meters. Hier mag 7,5 ton geïnvesteerd wordt in een gebouw met een zeer lage bezetting, zelfs zonder de inspanningsverplichting om een wat hogere bezetting te bereiken.
■ De toegankelijkheid voor iedereen wordt niet gewaarborgd, omdat er geen lift komt. In 2019 heeft dit college nota bene de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021 ‘Onbeperkt Meedoen’ laten vaststellen. Hier was een concrete kans, maar er wordt niet naar gehandeld.
■ Er wordt 7,5 ton geïnvesteerd in een gebouw van de ander. Volgens de wethouder omdat er sprake is van erfpacht. Maar dat is bij De Zwaluw ook zo, maar daar mag geen cent van de gemeente naar de nieuwe kantine. En aan de DePetrus is ook meebetaald, terwijl het gebouw van derden is.
■ De Speeldoos hoeft nergens op te rekenen, omdat het bestuur het te vroeg vond om het gebouw en de grond voor 1 euro aan de gemeente te verkopen. De SP vroeg terecht waarom die aankoop eis niet gesteld is bij deze investering in The Battle Axe.

D66 kon niet anders concluderen dat dit voorstel is geen maatwerk, maar willekeur, meten met meerdere maten. “Maar laat duidelijk zijn, wij hebben hiermee geen enkele kritiek op het bestuur van The Battle Axe”, aldus Potters. “Zij hebben een plan gemaakt en hebben zich aan de afspraken gehouden die ze met het college hebben. Wij spreken dus het college aan, omdat zij handelen tegen hun eigen uitgangspunten. Ambities op inclusie, duurzaamheid en benutten van accommodatie worden niet gehaald.”

Wél een lift en duurzaamheidsmaatregelen

In het ruimte-voor-ruimte-potje zat nog 65.000 euro, zo bleek uit navraag. Het college legde het renovatieplan pas voor aan de raad in vergevorderd stadium, zelfs nadat het vol trots verteld was in de media en daarom vond D66 het onverantwoord om de Cromvoirtse gemeenschap teleur te stellen. Daarom stemde D66 voor deze investering en stelden we voor om het nog iets beter te doen met het restant in de ruimte-voor-ruimte-pot waar nog geen bestemming voor was; de lift erin en de rest van de bedrag voor duurzaamheidsmaatregelen. De college gaf een positief oordeel over dit D66/CDA-voorstel.

Maar dat was tegen het zere been van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD. Die dachten met het plan mooie sier te maken in Cromvoirt? In alle haast moest er geschorst worden, want het D66/CDA-voorstel leek het te gaan halen. Want wie stemt er nou tegen een voorstel waarover het eigen college positief geadviseerd heeft? En welke partij stemt er nou tegen het advies van zijn eigen wethouder? Het antwoord: Gemeentebelangen, samen met PvdA-GroenLinks en VVD.

‘Lift in The Battle Axe helemaal niet nodig’

Gemeentebelangen vond de lift overbodig. Maar in het bouwplan worden er wel voorbereidingen gemaakt voor het plaatsen van een lift. Op de vraag of die voorbereidingen dan ook maar uit het plan moeten, kon GB-raadslid Bregje Peijenburg geen antwoord geven. Voor extra duurzame maatregelen moet het college maar op zoek naar subsidies. Dat kan, maar dan zul je toch echt zelf ook een bijdrage moeten leveren. Niets wordt 100% gesubsidieerd, meestal maximaal 50%. Als je dus geen cent extra wilt uitgeven aan duurzaamheid, is de subsidie automatisch nul euro.

Veel verwijten en sneren van PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks maakte het nog bonter en had bedacht om de oppositiepartijen eens een lesje te leren. Karin Sprik kwam richting D66 en CDA met enkel verwijten dat de partijen te kritisch op het proces waren. En dat PvdA-GroenLinks dit bedrag wél over heeft voor Cromvoirt. Sprik had gemist dat in de commissievergadering D66 en CDA ook al gezegd hadden niet meer terug kunnen vanwege de beloftes aan Cromvoirt. Op de vraag, die drie keer gesteld werd, over binnen welke kaders deze 7,5 ton wordt uitgegeven, had Sprik geen antwoord. Dat D66 en CDA voorstellen de lift mogelijk te maken extra geld beschikbaar te stellen voor duurzaamheid, sloot exact aan bij het verhaal van PvdA-GroenLinks in de commissievergadering. Na het onnodig agressieve betoog van PvdA-GroenLinks was er geen ruimte meer om dit in te zien.

De VVD legde het plan wel tegen een soort meetlat, maar kon niet uitleggen waarom het wel 750.000 euro mag kosten, maar niet dat het met lift en duurzaamheidsmaatregelen geen 815.000 euro mocht kosten.

Geld niet naar lift maar naar ‘brug van niks naar nergens’

Uiteindelijk dwongen op één na alle aanwezige raadsleden van Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD wethouder Pennings te zeggen dat 15.000 euro (van het totaalbedrag van 65.000 euro) al naar een nieuwe brug bij Fort Isabella zou kunnen gaan. Daartoe was vorig jaar een motie opgesteld, maar die is niet uitgevoerd. Nu wordt er alsnog gekeken of het geld van de provincie wel naar die brug mag, die PvdA-GroenLinks destijds treffend ‘een brug van niks naar nergens’ noemde. Vught heeft er immers weinig aan, laat staan Cromvoirt.

Uiteindelijk is vooral de Cromvoirtse gemeenschap de dupe van dit soort politieke spelletjes. Vervolgens kwam Gemeentebelangen uit de losse pols met het plan om het geld uit te geven aan een opknapbeurt van De Noot in Cromvoirt (gebouw van de fanfare). Op die manier met geld strooien is nu juist de kritiek van D66 op het hele proces, maar dat was duidelijk aan dovemansoren gericht.

Reacties?
fractie@d66vught.nl