Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 mei 2020

D66 wil opheldering over verhuur van nieuwe koopwoning op Isabellaveld

Te huur: splinternieuwe, nog niet eerder bewoonde hoekwoning in de ‘omgeving Den Bosch’. 130 vierkante meter woonoppervlak met grote tuin op het zuiden. Beschikbaar vanaf half mei voor in eerste instantie een jaar, daarna te verlengen voor nog een jaar. Prijs: 1650 euro per maand (exclusief gas, water, licht , internet en gemeentelijke belastingen). Het blijkt om een nieuwbouwwoning te gaan op het Isabellaveld, een bouwplan waar in Vught veel interesse voor was. Deze koopwoning wordt helemaal niet bewoond door de koper, maar gaat voor de hoofdprijs de verhuur in. D66 wil weten wat hier nu (weer) mis gegaan is.

Bij het woningbouwproject Isabellaveld ging er al veel verkeerd. Zoals de D66-fractie het vorig jaar treffend in de raad verwoordde: het klopt op papier waarschijnlijk allemaal wel, maar het deugt niet. Alles wat D66 voorspelde, is helaas uitgekomen. Jammer, want we hadden graag ongelijk gekregen. Zo was de woningtoewijzing niet transparant en had de ontwikkelaar volledig de vrije hand wie welke woning mocht kopen, werd er volgens geïnteresseerde kopers gedaan aan koppelverkoop (verkoop, aankoop en hypotheek in een pakket) en door middel van een truc met een alles-of-niets-pluspakket werden woningen boven de maximumprijs verkocht.

Gemeentekas én inwoners van Vught de dupe

De gemeente Vught had het nakijken, want de grond bleek met dit type woningen voor veel te weinig verkocht te zijn. Woningen die zouden moesten vallen in het segment betaalbaar werden middelduur en woningen in het middeldure segment werden duur. Erger nog: weinig inwoners van Vught hebben een koopwoning toegewezen gekregen. D66 heeft bij het kadaster de gegevens van twee rijen koopwoningen opgevraagd en daarvan kwam geen enkele koper uit Vught. Het plan is bijna klaar en waar D66 al voor vreesde, is nu werkelijkheid: de eerste koopwoning gaat al in de verhuur. Voor het exorbitante bedrag van 1650 euro kan het huis gehuurd worden van iemand uit Amsterdam.

De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:
– Is u bekend dat er nu al een woning te huur wordt aangeboden? Worden er bij uw weten nog meer nieuwbouwwoningen aangeboden voor particuliere verhuur?
– Uit antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van D66 schreef u dat er met de ontwikkelaar bedongen is dat kopers een antispeculatiebeding in het koopcontract opgelegd krijgen. Wat houdt dat antispeculatiebeding in?
– Is het antispeculatiebeding van toepassing op mensen die de woning gekocht hebben maar deze in de verhuur doen? Zo nee, waarom is verbod op verhuur niet opgenomen? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen?
– Wat is uw boodschap aan de vele Vughtenaren die achter het net visten en nu zien dat een woning verhuurd gaat worden die zij graag hadden willen kopen?
– Speerpunt van deze coalitie is doorstroming op de woningmarkt. Gaat het dan om doorstroming in de ruimste zin des woords of gaat het om doorstroming binnen Vught? Indien dat laatste het geval is, in hoeverre is dat met de koopwoningen op Isabellaveld dan bereikt?

D66 kijkt uit naar de antwoorden, die uiterlijk 15 mei binnen moeten zijn.

Zie ook:
de ingediende vragen
D66 wil opheldering over woningtoewijzing Isabellaveld (6-2-2019)
Reacties?
fractie@d66vught.nl