Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

D66 hervat fysieke fractievergaderingen in het raadhuis

D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt hervat de wekelijke, openbare fractievergadering in het raadhuis van Vught. De versoepelingen na de ‘intelligente lockdown’ maken het mogelijk om weer echt bijeen te komen, uiteraard op veilige afstand van elkaar.

Vanwege de Covid19-uitbraak werd er de afgelopen weken via de computer vergaderd. Dat was niet alleen wennen voor de fractieleden van D66, maar ook voor de mensen die aan wilden schuiven. Dat moest ook digitaal. Gelukkig wisten verschillende mensen D66 ook via de computer te vinden, vooral bij de behandeling van het bestemmingsplan N65. Er was zelfs een gast uit Helvoirt die ver buiten Europa verbleef en dan videovergaderen echt een uitkomst.

Wekelijkse vergadering

Voortaan vergadert de D66-fractie weer op dinsdag om 20.00 uur in het raadhuis van Vught over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. De fractie vergadert elke week, behalve in officiële schoolvakanties. Op deze site staat altijd een actuele agenda waarin de fractievergaderingen aangekondigd staan.

Altijd welkom

In tegenstelling tot de andere politieke partijen waar inwoners af en toe uitgenodigd worden, zijn Vughtenaren, Helvoirtenaren en Cromvoirtenare iedere week welkom om hun mening te geven of visie te verkondigen over een bepaald onderwerp of om te vragen wat D66 van een bepaald agendapunt vindt. Vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, leden en niet-leden van D66 etc. weten D66 al jaren goed te vinden. Een inbreng, bijdrage of idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan. En wie niet wil komen of verkouden is, maar wel met de fractie wil spreken, mag dat natuurlijk nog steeds via Zoom, Teams, FaceTime of Skype doen. We klappen er graag onze laptops voor open.

Mensen die iets willen weten, een prangende vraag hebben of een mooi idee willen meegeven, hoeven uiteraard niet te wachten op een fractievergadering. Alle fractieleden van D66 blijven direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

LET OP
in officiële schoolvakanties vergaderen we niet. Kijk in onze agenda voor alle actuele data.