Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 juni 2020

Jagersboschlaan verworden tot prestigeproject van GB, VVD en PvdA-GroenLinks

De verharding van de Jagersboschlaan en deze openstellen voor autoverkeer is een prestigeproject geworden van Burgemeester en Wethouders, volmondig en kritiekloos gesteund door Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks. De weg moet en zal open, liefst zo ruim mogelijk voor de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen op 18 november, zodat de coalitie en met name PvdA-GroenLinks er zo min mogelijk last van gaat krijgen in de campagne. Om de verharding en openstelling voor auto’s te realiseren, worden we steeds verrast met nieuwe argumenten, tot aan de laatste zitting van de rechtbank toe. De rechtbank besloot dat Vught de Jagersboschlaan niet mag verharden tot aan de uitspraak in de door de buurt en het Maurick College aangespannen rechtszaak in oktober. Andere onderhoudswerkzaamheden mogen wel uitgevoerd worden. Maar die zijn er helemaal niet, dus ook daarvoor werd weer iets bedacht.

Er kan veel veranderen in twee jaar tijd. Twee jaar terug meldde verkeerswethouder Van de Ven (PvdA-GroenLinks) dat de openstelling en verharding van de Jagersboschlaan allemaal de schuld van het vorige college was, maar ondertussen is hij de grootste ambassadeur voor het openstellen van de weg. Hij sprak laatst bij Novo3 zelfs van de mooie groene inpassing waar hij zich hard voor heeft gemaakt. Je moet het maar over je lippen kunnen krijgen.

D66 is tegen de verharding en openstelling

D66 is fel tegen de verharding en openstelling voor gemotoriseerd verkeer. De natuur en de rust worden aangetast, de openstelling is volgens verkeersonderzoek van de gemeente zelf niet nodig, er ligt geen argumentatie onder het plan en de buurt en het Maurick College zijn in de plannen in eerste instantie genegeerd en daarna geschoffeerd. Verschillende mensen in de buurt kunnen het wispelturige gedrag van de gemeente niet meer volgen: eerst wel de rechtszaak afwachten en daarna toch maar niet en vervolgens werd in een brief meegedeeld dat de werkzaamheden de volgende dag zouden beginnen. Ook de toon van de brieven bevalt D66 niet, daar ontbreekt elke vorm van empathie voor de buurtbewoners. Om nog maar te zwijgen van de foute verkeersborden en de wegafzetting die er te vroeg neergezet werd.

Stroom aan gelegenheidsargumenten

Alle argumenten om de Jagersboschlaan te verharden en open te stellen voor gemotoriseerd verkeer zijn gelegenheidsargumenten. De raad heeft er nooit over besloten. Pas toen de SP de kwestie aankaartte, is het college begonnen met het bedenken van argumenten. Dat gebeurde onbedoeld best transparant, namelijk ter plekke in commissie- en raadsvergaderingen. Deze argumenten bleken bij navraag niet onderbouwd, waardoor D66 en CDA zich achter de actie ‘wij willen die vent-weg’ schaarden. Zonder onderbouwing deze mooie laan verharden? Voor D66 ondenkbaar.

Riolering van toekomstige wijk opeens hoofdreden van het werk

Er kwamen steeds meer gelegenheidsargumenten bij. Zelfs toen de gemeente zich bij de rechtbank moest verantwoorden, werden er nieuwe toegevoegd. Zo zou er riool nodig zijn voor een nieuwe toekomstige wijk. Dat werd opeens de hoofdreden van de werkzaamheden, terwijl die wijk voorlopig nog helemaal niet gebouwd kan worden, want er is nog geen nieuw bestemmingsplan. En o ja, de aannemer was begonnen, daarom moet worden doorgezet. Dat argument was stuitend, omdat D66, SP en CDA het college meerdere keren erop gewezen hebben dat het wel eens een heel duur grapje kan worden als er al begonnen wordt met het werk en de rechter het stillegt. Burgemeester en wethouders hebben willens en wetens dit risico genomen. Het is heel normaal dat een gemeente dergelijke procedures afwacht, maar hier werd een andere koers gevaren: de weg moest zo snel mogelijk klaar zijn, zo ruim mogelijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november.

Helaas kwamen er nog meer gelegenheidsargumenten. Met officiële stukken kon het gemeentebestuur de argumentatie niet aantonen en dus werden er nóg meer bedacht.

1. Openstelling van de laan zou onderdeel zijn van circulatieplan

Volgens het college moet de Jagersboschlaan opengesteld worden, omdat het onderdeel is van een verkeerscirculatieplan. Een verzonnen argument want in de plannen voor de ringstructuur komt de Jagersboschlaan helemaal niet voor. En een plan van aanpak voor de wegen die last gaan krijgen van het extra verkeer door de N65, dat is er juist niet. Voor onder andere het ontbreken van dit plan kreeg wethouder Van Woesik in de raadsvergadering over het bestemmingsplan N65, een motie van wantrouwen kreeg. De Jagersboschlaan kan geen onderdeel uitmaken van plan dat er niet is.

2. Door de ombouw van de N65 wordt het drukker in Vught en dat verkeer moet gespreid worden

Verkeer spreiden over Vught gaat lijnrecht in tegen alle door de gemeenteraad besloten verkeersplannen. Spreiding van verkeer zou betekenen dat het verkeer door de wijken geloodst kan worden, terwijl juist het beleid is dat we het verkeer zo veel mogelijk uit de wijken halen en naar de ringstructuur van hoofdroutes leiden. Dit is meermalen door het college uitgelegd aan de gemeenteraad.

3. Ruime meerderheid van de raad zou met de plannen ingestemd hebben

Volgens het college is een ruime meerderheid van de gemeenteraad voor de plannen. Dat klopt niet. Er heeft nooit een dergelijk besluit voorgelegen. D66, SP en CDA hebben vier keer een voorstel ingediend over de Jagersboschlaan. Bij elk voorstel kwamen er nieuwe argumenten zonder onderbouwing, dat de weg toch echt open moest. Burgemeester en Wethouders redeneren nu zo dat het wegstemmen van die voorstellen door Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks, hetzelfde is als dat een ruime meerderheid voor dit plan gestemd heeft. Geen juiste weergave van zaken dus.

4. Fietsstraat waarop het gemeentebestuur je liever niet ziet fietsen

De verharding van de Jagersboschlaan wordt uitgevoerd als fietsstraat. Maar het is volgens wethouder Van de Ven niet de bedoeling dat er op gefietst wordt, hooguit wat bestemmings- en recreatief fietsverkeer. Het college wil alle leerlingen van het Maurick College langs de N65 laten rijden. De inrichting wordt een fietsstraat, omdat dit beter bij de laan zou passen. Daarmee zou het college zijn goede wil tonen naar de buurt. Juist dit steekt bij de buurt, die fel tegen de plannen is.

5. Schoonwaterriool onder zandweg

Het is heel gebruikelijk om bij wegenonderhoud ‘werk met werk’ te maken. Dus als de Jagersboschlaan verhard wordt, is het niet vreemd als het de gemeente tegelijkertijd ook andere werkzaamheden laat verrichten. Echter, bij de Jagersboschlaan worden nu die andere werkzaamheden nu de hoofdreden om toch door te gaan met de aantasting van de laan. De redenen zijn dubieus. Een nieuwe wijk op het terrein waar nu kinderopvang Mowgli zit, zou aangesloten moeten worden op het riool. Maar veel dichterbij in de Kastoeristaat/Merpatistraat is een aansluiting op de riolering veel logischer. Bovendien is van die nieuwe wijk nog geen bestemmingsplan vastgesteld. Het zal dus nog wel even duren voordat daar gebouwd wordt. De riolering mag vervangen worden. Maar in de Jagersboschlaan zit nu helemaal geen riolering. Er wordt zelfs een nieuw schoonwaterriool aangelegd, dat is geen onderhoud. ook voor dat riool kan je afgeven of je daar deze laan voor aan wil tasten.

D66 vreest dat het aantal argumenten nog niet op is. College en coalitie blijken een hoop creativiteit te hebben in het bedenken ervan. Maar een goed onderbouwd stuk produceren, is helaas te veel gevraagd. Ook in deze kwestie is het college met vlag en wimpel geslaagd in het creëren van zijn eigen weerstand.

Zie voor meer berichtgeving over de Jagersboschlaan ook de volgende artikelen:
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (23-5-2020)
Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen (16-10-2019)
Radioprogramma Blikveld van Novo3 waarin vanaf 25 minuut 30 een gesprek is met D66-raadslid Fons Potters en GB-raadslid Siebren van der Zee (12-10-2019)
D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’ (20-9-2019)
Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019)
Viewer met alle verkeersstromen per straat (9 mei 2019)
Stukken uit de informatieavond over verkeerscirculatie (9-5-2019)
Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)