Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2020

Alle sportclubs in Vught worden gecompenseerd vanwege COVID-19

Goed nieuws voor de sportverenigingen in Vught: ze worden allemaal financieel gecompenseerd voor de uitbraak van COVID-19. Aanvankelijk wilde het college nog bekijken of er een eigen verdeling moest komen, maar onder druk van de gemeenteraad zegde wethouder Van de Ven toe dat er geen willekeur (soms ook wel onterecht ‘maatwerk’ genoemd) zal plaatsvinden bij het uitkeren van dit compensatiegeld uit Den Haag.

D66 diende in de laatste raadsvergadering voor het reces een motie in over dit geld van de regering voor sportclubs. In een eerdere commissievergadering wilde het college namelijk geen duidelijkheid geven over wat er nou gaat gebeuren met de het geld dat de rijksoverheid aan gemeenten gaat geven. Misschien was het te veel, misschien was het te weinig, misschien moet de ene club meer krijgen dan de andere en misschien gaat er wel geld naar de algemene middelen, bijvoorbeeld voor het verlagen van de schuld van Vught.

Geen Vughtse afweging van Haags geld voor sportverenigingen

Voor D66 is er maar één mogelijkheid: het geld moet gewoon doorgesluisd te worden naar de sportverenigingen waarvoor het bedoeld is. Daar is nadrukkelijk géén eigen gemeentelijke afweging voor gewenst. Het doet er niet toe of de vereniging wel of geen contributie heeft teruggegeven of verlaagd heeft. Het doet er ook niet toe of verenigingen nou wel of niet in de problemen zijn en of het wel of niet genoeg is. Clubs die in de problemen zitten, moet de gemeente sowieso helpen. Dat doet de gemeente ook al jaren. Kortom: geef het geld gewoon uit waar het voor bedoeld is: onze sportverenigingen.

Motie ingetrokken na toezegging

Ook andere partijen voelden hiervoor. Vandaar dat D66 de motie indiende waarin het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd werd het Vughtse deel van het geld uit Den Haag ook daadwerkelijk aan de sportverenigingen in onze gemeente uit te betalen. Volgens Harry van Gemert (Gemeentebelangen) is het gemeentelijke beleid al zoals in de motie stond. Blijkbaar was er achter de schermen extra druk op Van de Ven gezet om dit geld gewoon door te sluizen, zonder een extra Vughtse afweging. Daarna vroeg Fons Potters (D66) aan het college duidelijkheid  over het nu wel al het geld aan de sportverenigingen geeft, juist omdat dit in de commissievergadering niet toegezegd werd. Dit werd bevestigd met een kort ‘ja’ door wethouder van de Ven, waardoor de motie ingetrokken kon worden.

Ook geld voor clubs met eigen accommodatie

Het kabinet heeft 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sportverenigingen, zodat de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft, met name voor de jeugd, Afgelopen vrijdag is daar nog 25 miljoen euro bijgekomen, zodat niet alleen de clubs die huren van de gemeente compensatie krijgen (zoals Zwaluw VFC en VVC), maar ook verenigingen met een eigen accommodatie (zoals MOP).

Zie ook:
de ingetrokken motie compensatie sportverenigingen