Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2020

Brede steun voor een ‘ruim hart’ voor bijzondere bijstand

De gemeenteraad heeft in de laatste raadsvergadering voor het reces een motie (voorstel) van D66, samen ingediend met Gemeentebelangen, aangenomen. In de motie werd het college gevraagd de bijzondere bijstand ruimhartig toe te passen en inwoners actief te wijzen op de mogelijkheden. Door de coronacrisis kunnen bijvoorbeeld zelfstandigen genoodzaakt zijn van bijstand gebruik te maken. De bijzondere bijstand is een extra mogelijkheid om ondersteuning te krijgen. Bijzondere bijstand kan worden verleend voor bijvoorbeeld zorgkosten of kosten voor huiswerkbegeleiding, maar ook voor bijvoorbeeld de vervanging van een koelkast, wasmachine of laptop die kapot is gegaan.

Nieuwe doelgroep door coronacrisis

Volgens D66-raadslid Gemma Wiegant komt er een hele nieuwe doelgroep bij. “Denk bijvoorbeeld aan inwoners die nu van de speciale coronaregelingen gebruik maken.” Bovendien is tot nu toe slechts 20 procent van het begrote bedrag uitgegeven. “Dit terwijl het gebaseerd is op een inschatting die nauwkeurig is gemaakt. Mogelijk is er sprake van onbekendheid met de regeling”, vulde Michel Versteeg van Gemeentebelangen aan. De trend is dat in Nederland de vraag naar bijzondere bijstand toeneemt, terwijl deze in Vught juist onderbenut wordt. In de afgelopen jaren heeft Vught minder uitgegeven aan bijzondere bijstand en is het budget voor dit jaar zelfs met 60.000 euro verlaagd. Dat in de bestuursrapportage wordt gemeld dat dit voor 2021 waarschijnlijk weer omhoog moet, was mede aanleiding voor deze motie. D66 wil dat sneller wordt geschakeld en dat er meer en beter over wordt gecommuniceerd.

Zzp’ers actief wijzen op bijzondere bijstand

Mensen die aanspraak kunnen maken voor ondersteuning worden door de gemeente Vught goed geholpen. Er waren veel aanvragen voor de tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) voor zzp’ers en de regeling is snel en efficiënt uitgevoerd. De raad wil dat dit ook voor de bijzondere bijstand gebeurt en dat de gemeente op korte termijn actief wijst op de mogelijkheden. Hoewel de regeling voor de bijzondere bijstand duidelijke wettelijke voorwaarden kent, wil de raad dat hierbinnen ruimhartig wordt gehandeld om inwoners zo goed mogelijk door de crisis te helpen.

Wethouder Heijboer reageerde onnodig getergd op de motie. Als deze aangenomen zou worden, zou volgens haar de raad wensen dat het hele beleid omgegooid wordt. Dat vatte ze verkeerd op, want dat was niet de strekking van de motie. De motie werd met brede steun aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.

Zie ook:
de aangenomen motie ‘Met een ruim hart bijzondere bijstand’