Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 augustus 2020

Jagersboschlaan blijft voorlopig een grote zandbak

***UPDATE 25-8-2020***
De rechtbank heeft op dinsdag 25 augustus besloten dat de gemeente Vught de Jagersboschlaan niet alvast mag verharden. Binnen 6 weken wordt er een uitspraak gedaan in deze zaak, aangespannen door onder meer omwonenden, de Fietsersbond, de Natuur en Milieuclub Vught en het Maurick College.
***EINDE UPDATE***

 

Burgemeester en Wethouders van Vught hebben raadsleden, omwonenden en andere belanghebbenden wederom onduidelijk en onvolledig geïnformeerd over de Jagersboschlaan. Terwijl het college besloot om via de rechter te proberen om het verbod op de verharding vervroegd van tafel te krijgen, werd daarover niets toegelicht in een zogenoemde raadsinformatiebrief. Dat bleek in een spoeddebat op 4 augustus over de Jagersboschlaan.

In het debat bleek ook dat de Jagersboschlaan maandenlang een grote zandbak kan blijven, omdat het college niet van plan is om de weg na de grondwerkzaamheden weer open te stellen voor fietsers, voetgangers en omwonenden die achterom willen. De sluiting van de weg werd door de gemeente zonder bericht aan de aanwonenden verlengd naar 24 augustus. Als de rechter die dag niet besluit dat de weg toch nog verhard mag worden, kan het maandenlang een zandbak blijven. En dat werd door college en met name Gemeentebelangen en PvdA-GroenLinks weer gebruikt als argument om de Jagersboschlaan versneld te verharden en de oppositie de schuld te geven van de mogelijke vertraging. Kortweg, het lijken soms wel Trumpiaanse toestanden in Vught: anderen de schuld geven van de problemen die je zelf veroorzaakt hebt.

B&W kiest elke keer de ongebruikelijke weg

“Vught staat met de Jagersboslaan weer op de kaart, maar vraag niet hoe”, stelde D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens tijdens het debat. “Zelfs Binnenlands Bestuur schrijft er al over.” Wat was het geval: eerst wilde het college niet de bodemprocedure afwachten, wat al ongebruikelijk is. Nadat de rechter de gemeente op de vingers heeft getikt, onderneemt het college tijdens het reces stappen om deze schorsing versneld van tafel te krijgen. En dat is nog ongebruikelijker. In de raadsinformatiebrief werd het collegebesluit, waarin stond dat burgemeester en wethouders een verzoek tot opheffing van schorsing in gingen dienen, niet opgenomen. In de raadsinformatiebrief staat: het college respecteert de uitspraak van de voorzieningen rechter. Dat betekent voor D66 24 augustus afwachten. “Laten we hopen dat dit niet gedaan is om de raad en andere belanghebbenden te misleiden. De werkgroep Jagersboschlaan voelt zich in ieder geval wel misleid”, aldus Schellekens. “Wij begrijpen de haast niet.”

Arrogantie, onbenulligheid en/of onkunde?

Binnen de fractie van D66 blijft het gissen naar de beweegreden om opnieuw een ongebruikelijke, risicovolle en misplaatste route te kiezen. Is het eerder van tafel krijgen van de schorsing bij de rechtbank ingegeven door arrogantie, onbenulligheid of onkunde? Arrogantie ingegeven doordat de meerderheid in de raad het college toch wel kritiekloos steunt. Zelfs deze ongebruikelijke weg in plaats van de koninklijke, waar nog genoeg tijd voor is. Onbenulligheid omdat na alle debatten hierover, alle vragen naar duidelijkheid van oppositiepartijen, omwonenden en andere belanghebbenden als het Maurick College, de fietsersbond en de NMV het voor het college nog steeds niet duidelijk is hoe gevoelig de kwestie is. Onkunde omdat er steeds andere argumenten komen richting de oppositiepartijen, de omwonenden en andere belanghebbenden als de Natuur en Milieuvereniging Vught, het Maurick en nu ook al de rechtbank.

Wethouder noemt de verharding misschien wel beter voor de natuur

Wethouder Van de Ven gaf toe dat de cruciale informatie niet in de raadsinformatiebrief stond. Dat rekende hij zichzelf aan, waarmee de angel uit het debat was. Eerder had zijn eigen partij PvdA-GroenLinks nog breeduit in de media laten weten dat het spoeddebat onnodig was, omdat echt alles duidelijk in de raadsinformatiebrief stond. Niet dus. Ook in het spoeddebat bleef het voor PvdA-GroenLinks lastig om de verharding van de Jagersboschlaan te verdedigen, omdat de partij (en vooral de achterban) dat eigenlijk niet wil, maar dat niet hardop durft te zeggen. Bovendien is de eigen wethouder intussen uitgegroeid tot de grootste ambassadeur en pleitbezorger om de Jagersboschlaan de heropenen voor gemotoriseerd verkeer. Om het vooral niet over de inhoud te hoeven hebben, richtte de fractie van PvdA-GroenLinks de pijlen op het CDA en D66. Het zou bijvoorbeeld een D66-plan geweest zijn uit de vorige coalitieperiode. Wethouder Van de Ven (ook PvdA-GroenLinks) klopte zichzelf echter op de schouders dat er nu een goed plan ligt (‘een nieuw plan’), dat door de gedimde straatverlichting ‘misschien nog wel beter is voor de natuur’. Wéér een nieuw verzonnen argument erbij om de weg te openen. We bestraten een weg en zeggen dat dat goed is voor de natuur? Zonder straatstenen had de verlichting ook aangepast kunnen worden. “Dat is tenminste goed voor de natuur”, aldus Schellekens.

Gemeentebelangen (‘er is nou eenmaal een grote meerderheid in de gemeenteraad voor deze weg’) en VVD (‘moeten we het er nu alweer over hebben?’) maakten weinig woorden vuil aan de kwestie. Gemeentebelangen beperkte de bijdrage tot (wederom) enkele persoonlijke aanvallen. Zij lieten -zoals vaak- PvdA-GroenLinks als uiterst loyale coalitiepartner de kastanjes uit het vuur halen.

Natuur- en Milieugroep Vught op geen enkele wijze serieus genomen

Op andere serieuze inbreng, zoals van het bestuur van de Natuur en Milieugroep Vught (NMV), werd niet ingegaan. Deze club had een punt: wacht tot de vergunning onherroepelijk is, want dat adviseert de gemeente zelf ook aan haar inwoners bij een aanvraag. Bovendien zijn volgens de NMV de vraagtekens van de rechter niet weggenomen met de Cobra-quickscan, omdat dit onderzoek in hun ogen tekortschiet over de NNB-gebiedsbescherming. Daarnaast is het niet in lijn met de Structuurvisie Vught, de Vughtse Nota Groen en de stikstofeffecten voor Natura2000. Het college woof deze en alle andere bezwaren van tafel. “We mogen beginnen”, aldus Van de Ven. Dat mag inderdaad maar het is niet verantwoord. Hiermee worden willens en wetens risico’s genomen. Als het misgaat, moeten de collegepartijen Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD de hand in eigen boezem steken. De oppositiepartijen D66, CDA en SP hebben de coalitie hier immers vaak genoeg gewaarschuwd.

Plan in het ‘algemeen belang’ maar zonder enige onderbouwing

“Wat er echt zou moeten zijn is een verkeer en vervoersplan dat aantoont dat de openstelling noodzakelijk is. Dat ligt er niet, zelfs niet of tijdelijke openstelling noodzakelijk is”, aldus Schellekens. Omwonenden en oppositiepartijen hebben in deze kwestie het nakijken: we zijn het niet eens, jammer dan, zeggen college en coalitie, die zonder onderbouwing praten over het algemeen belang.

Zie ook
de ovolledige raadsinformatiebrief
– Artikelen van Binnenlands Bestuur over deze kwestie:
* Uniek: drie gemeenteraden teruggeroepen van reces (8-8-2020)
* In Vught is de kou (even) uit de lucht (6-8-2020)
* Raad Vught moet terugkomen van zomerreces (31-7-2020)
Jagersboschlaan verworden tot prestigeproject van GB, VVD en PvdA-GroenLinks (26-6-2020)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (23-5-2020)
Coalitie zoekt nieuwe redenen om opening Jagersboschlaan te rechtvaardigen (16-10-2019)
Radioprogramma Blikveld van Novo3 waarin vanaf 25 minuut 30 een gesprek is met D66-raadslid Fons Potters en GB-raadslid Siebren van der Zee (12-10-2019)
D66 en CDA scharen zich achter actie ‘Wij willen die vent-weg’ (20-9-2019)
Duidelijkheid over de effecten in Vught door aanpak N65 (15-5-2019)
Viewer met alle verkeersstromen per straat (9 mei 2019)
Stukken uit de informatieavond over verkeerscirculatie (9-5-2019)
Geen duidelijkheid maar een rookgordijn, fabels en verzinsels rondom besluitvorming N65 (2-3-2019)