Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 september 2020

D66 stelt vragen over rioleringswerkzaamheden in Vught-Noord

D66 heeft vragen gesteld over de rioleringswerkzaamheden in de wijk Villapark, die op andere wijze wordt gedaan dan in andere wijken. De gemeente laat daar op dit moment grootschalige werkzaamheden verrichten. Er wordt heel omslachtig langs het asfalt, in de berm, onder de bomen en tussen de boomwortels door nieuwe riolering aangelegd.

De fractie van D66 heeft geconstateerd dat hier niet het principe ‘werk met werk maken’ toegepast wordt, dus dat meerdere werkzaamheden in één keer plaatsvinden. Dus in dit geval: wel de riolering op een hele complexe manier vervangen, maar niet meteen het slechte wegdek aanpakken en het riool eronder leggen, zoals eigenlijk in alle straten van Vught gebeurt bij dit soort werkzaamheden.

Niet alleen het riool, maar ook het wegdek is aan vervanging toe

Vervangen van het oude, al vaak tussendoor herstelde asfalt is geen overbodige luxe. Op sommige plaatsen is de weg zelfs gevaarlijk, doordat asfalt omhoog gedrukt is door boomwortels en op sommige plekken zelfs afbrokkelt. Bovendien is er in sommige delen van de wijk als enige plek binnen de bebouwde kom van Vught zelfs nog geen schoonwaterriool, wat regelmatig ook tot wateroverlast leidt. Zelfs op plekken waar dit schoonwaterriool er wel is, werkt het vaak zo slecht dat straten lang blank blijven staan, zelfs bij lichte regen. Verschillende mensen hebben hierover al meermalen hun beklag gedaan bij de gemeente.

D66 heeft daarom de volgende vragen ingediend:

  • Waarom wordt hier het principe ‘werk met werk maken’ niet toegepast, net als bij andere rioleringswerkzaamheden in straten die hoognodig aan vervanging toe zijn?
  • Waarom is er niet voor gekozen om het nieuwe riool onder de weg aan te leggen in plaats van tussen en onder boomwortels door, wat mogelijk schade veroorzaakt aan de bomen?
  • Waarom is er in het Villapark een uitzondering gemaakt, want D66 kent geen soortgelijke aparte werkzaamheden is straten; overal worden steeds beide tegelijk aangepakt.
  • Hoe lang zijn de wegen in het Villapark al afgeschreven en wanneer worden de wegen in het Villapark dan wel aangepakt?
  • Wordt bij de werkzaamheden ook geprobeerd om alle eerder gemelde klachten over wateroverlast op te lossen?
  • Krijgen de straten waar geen schoonwaterriool is dat nu wel?