Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 november 2020

D66 en energietransitie: hoge ambitie, realistische aanpak

Dat het leefbaar houden van de gemeente als groene en gezonde woonplek voor Dianne Schellekens een topprioriteit is, zal niemand verbazen. “Daarvoor is de transitie naar schone energie cruciaal en die komt ook onze huizen binnen”, legt ze uit. Dianne staat tweede op de kandidatenlijst van D66. In het dagelijks leven is ze werkzaam als adviseur in duurzaamheid.

De landelijke en provinciale overheid hebben de gemeente een grote opdracht gegeven om de klimaatdoelstellingen te halen. Vught moet samen met de omliggende gemeentes een Regionale Energiestrategie uitwerken. Daarbij gaat het enerzijds over het opwekken van zon- en windenergie en anderzijds over het nemen van energiebesparende maatregelen. “De klimaatopgave maakt stevige keuzes noodzakelijk”, vertelt Schellekens. “Maar biedt ook volop kansen om inwoners te helpen om hun eigen huis te verduurzamen en het groene, duurzame en gezonde karakter van Vught, Helvoirt en Cromvoirt te versterken.”

Energiepartnerschap is de meest realistische benadering

D66 streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Wat is een realistische aanpak om dat doel te bereiken? “Voor een realistische aanpak zijn twee aspecten van belang,” zegt Schellekens. “Op de eerste plaats zorgen voor draagvlak en lokaal eigenaarschap. Inwoners moeten kunnen meebepalen, mee-investeren en meeprofiteren. Ten tweede is financiering een punt van aandacht. Vele miljoenen extra lenen is voor onze gemeente niet realistisch gezien de ongezonde financiële positie van Vught. Je kan beter de investeringskosten delen met particulieren en bedrijven. D66 wil een breed Energiepartnerschap aangaan, waarin inwoners, lokale energiecoöperaties, gemeente en bedrijven met elkaar bepalen hoe de energietransitie in Vught wordt ingericht en samen investeren in zon- en windenergie. De gemeente fungeert als aanjager en voert de regie; beslissingen worden genomen binnen het partnerschap waarbij alle betrokken partijen zeggenschap hebben.”

Energiesysteem over grenzen heen

“De grootschalige lokale opwek van duurzame energie gaat over de grenzen van de gemeente heen,” legt Schellekens uit. “Het energiesysteem kan daarom vergeleken worden met het watersysteem van een waterschap. Dat betekent dat het Vughtse Energiepartnerschap actief de samenwerking met de omliggende gemeenten opzoekt en daar ook het netwerkbedrijf Enexis bij betrekt. In deze samenwerking kan worden gekeken wat er mogelijk is met het bestaande elektriciteitsnet en hoe we snellere stappen kunnen maken door te kiezen voor bovengemeentelijk grootschalige opwek (uit wind, zon, bodem, warmte en water). En dit alles verantwoord inpassen in het landschap.

Niet rijk rekenen

“Beloftes over duurzaamheid en financiële winsten die te mooi zijn om waar te zijn, leiden onvermijdelijk tot teleurstelling”, waarschuwt Schellekens. “Het eerlijke verhaal is dat het nemen van duurzaamheidsmaatregelen geld kost. Gelukkig is het een investering in onze gezondheid, leefomgeving en de toekomst van onze kinderen.”

Om de energietransitie te versnellen, wil D66 dat de toekomstige opbrengsten van de zonnevelden en windmolens terug worden geïnvesteerd in verdere verduurzaming van onze gemeente. “Wij willen dat de gemeente samen met de lokale energiecoöperaties zorgt dat de opbrengsten gebruikt worden om de energietransitie te versnellen. Zo kunnen we onze inwoners en bedrijven helpen bij het besparen, opslaan en duurzaam opwekken van energie. En ook bij isoleren van de woning of bedrijfspand. Zo kan iedereen meedoen; ook mensen met een kleinere portemonnee.”

 

 

 

 

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma

 

 

Lees hier alles over onze 32 kandidaten