Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

D66 en Veilig Cromvoirt sluiten contract over aanpak verkeersproblematiek

Veilig Verkeer Cromvoirt en D66 hebben een contract opgesteld én ondertekend over de aanpak van de huidige en toekomstige verkeersproblemen en verkeersonveiligheid in het dorp. Het gaat om tien actiepunten die Veilig Verkeer Cromvoirt en D66 de komende jaren samen willen realiseren.

De verkeersproblematiek in Cromvoirt is voor veel inwoners van het dorp een toenemend probleem. De afgelopen bestuursperiode was hier vanuit het college en de coalitiepartijen (Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks) te weinig aandacht voor. Bezwaren uit Cromvoirt werden regelmatig afgedaan met termen als ‘er zijn wel grotere problemen in de gemeente Vught’ of ‘de wegen kunnen het technisch aan’. Maar de vraag is niet of de wegen het aankunnen, maar of het voor de inwoners van Cromvoirt nog acceptabel is.

Boter bij de vis

In de verschillende partijprogramma’s voor de verkiezingen op woensdag 18 november worden de verkeersproblemen wel genoemd, maar concrete plannen staan er niet in. Tijd voor actie, redeneerden D66 en Veilig Verkeer Cromvoirt. “De afgelopen weken hebben we samen gekeken op welke concrete en uitvoerbare punten we elkaar kunnen vinden”, aldus D66-kandidaat-raadslid Dion Meuwissen. “Niet alles kan vandaag of morgen, maar sommige dingen zijn laaghangend fruit dat heel snel gerealiseerd kan worden. Het is een gezamenlijke inzet. Daar hebben we samen voor getekend.”

Breder politiek draagvlak

“Veilig Verkeer Cromvoirt en D66 willen samen de schouders zetten onder het contract dat bestaat uit tien concrete punten”, vertellen Veilig Verkeer Cromvoirt-werkgroepleden Wouter Scheuder, Rick Wielens en José Dankers. “We streven naar een breed draagvlak en hopen dat meerdere politieke partijen het contract ook gaan ondertekenen. Het doel is uiteraard het daadwerkelijk aanpakken van de knelpunten.”

In het contract staan de volgende punten

  1. De bebouwde komgrens verleggen naar Nieuwkuijkseweg zodat de 30 km-zone daar begint. Dit kan vanaf 1 januari als de hele weg in de gemeente Vught valt.
  2. Als het Pepereind binnenkort wordt aangepakt, ook hier de komgrens verleggen en Pepereind opnemen in de 30 km-zone.
  3. De route Deutersetraat-Sint Lambertusstraat-Loverensestraat inrichten als doorgaande weg, met snelheidsremmende maatregelen in de bocht als de Sint Lambertusstraat wordt gevolgd.
  4. Samen kijken naar de mogelijkheden om een veilig trottoir te realiseren aan een zijde van de Lambertusstraat, zonder dat dit leidt tot massale kap van bomen. Verbinden met voldoende veilige oversteken.
  5. Routering van zwaar verkeer bekijken, liefst op regionaal niveau, en hier beleid op ontwikkelen ook gericht op toekomstige houdbaarheid van de locaties en vergunningen.
  6. De vrachtauto’s van de Afvalstoffendienst buiten de begin- en eindtijden van de basisschool in Cromvoirt laten rijden.
  7. Alternatief onderzoeken van verkeersafwikkeling van de PI en eventuele toekomstige rechtbank. Hierbij denken aan afspraken voor het vermijden van de kern van Cromvoirt en onderzoeken of er alternatieven zijn voor de verkeersafwikkeling via de Brederodelaan.
  8. Oude plan van het ontwikkelen van een dorpsplein voor de kerk weer oppakken.
  9. Schoolzone maken van hele blok rondom de school, inclusief Lambertusstraat.
  10. Onderzoek naar mogelijkheid voor wandel- en fietsroute over de Hoge Akker van de Loverensestraat naar de Battle Axe.

Zie ook:
VVC/D66 Contract met Cromvoirt