Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

D66 lanceert 8-puntenplan voor goed bestuur

Dianne Schellekens staat tweede op de kandidatenlijst van D66. Wat staat er volgens haar de komende verkiezingen op het spel? “In de campagne is er veel aandacht voor verkeer, wonen en duurzaamheid”, vertelt ze. “Maar er is volgens mij één onderliggend thema, waar het bij al die onderwerpen om draait: goed bestuur.” D66 heeft een 8-puntenplan opgesteld om goed bestuur te bevorderen.

De komende raadsperiode moeten moeilijke politieke keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld rondom de inpassing van N65 en spoor, het woningtekort en de ongezonde gemeentefinanciën. Keuzes die onze inwoners raken in hun leefomgeving en hun portemonnee. “Goed bestuur is niet alleen de juiste besluiten nemen”, licht Schellekens toe. “Het gaat ook om zorgen voor draagvlak en oog hebben voor mensen die door besluiten worden geraakt. Ruimte voor burgerparticipatie is dus heel belangrijk. Dat mag in onze gemeente echt nog beter.”

Vertrouwen versterken

Rondom de N65 en het spoor en bij woningbouwprojecten is door inwoners kritiek geuit over de gesloten handelswijze van de gemeente. Is dat terecht? “Door deze gesloten houding voelen burgers zich niet gehoord en haken af”, antwoordt Schellekens gepassioneerd. “Het is mijn overtuiging dat openheid de beste manier is om mensen mee te krijgen en het onderling vertrouwen te versterken. Leg uit welke dilemma’s er zijn en vraag mensen om mee te denken over oplossingen.”

Is dat wat D66 wil bereiken met het voorstel dat bij bouwprojecten omwonenden in alle fases meebeslissen? “Jazeker, inwoners vroeg betrekken bij plannen is een van de 8 punten uit ons plan. Inwoners krijgen zo echt invloed op de keuzes die worden gemaakt bij de inrichting van hun wijk.”

Frisse wind

Novo3-columnist Sander Wieringa schreef onlangs: ‘Het college regeert, de coalitie volgt dat klakkeloos en van echte besluitvorming in de raad is geen sprake. Wel van gebakkelei.’ Heeft hij gelijk? “Als gemeenteraad kunnen we door het uitwisselen van argumenten tot betere besluiten komen en samen het college scherp houden. Daarvoor is een open debat nodig, en transparant bestuur zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Wanneer alles al achter de schermen door de wethouders met de coalitiepartijen wordt beklonken, is er geen ruimte meer voor andere ideeën en dat is zonde.” Schellekens lacht: “Maar ik ben optimistisch hoor: de verkiezingen gaan zorgen voor een frisse wind.” Ze knipoogt. “Met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college kunnen we de werkwijze van de Vughtse politiek eens lekker opschudden.”

Goed bestuur gaat iedereen aan

Slotvraag: is goed bestuur niet te ingewikkeld als verkiezingsthema? “Nee joh”, antwoordt Schellekens opgewekt. “Het is juist heel concreet: goed bestuur betekent dat je als inwoner vroeg wordt betrokken als er voor je deur een woningbouwproject plaatsvindt. Dat je niet opeens meer OZB-belasting moet betalen omdat er onrealistisch is begroot. Dat plannen voor een provinciale weg niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid in jouw straat. En dat je een huis kunt vinden omdat er betaalbare nieuwbouwwoningen worden gebouwd en niet alleen villa’s. Kortom, goed bestuur gaat iedereen aan!”