Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

D66 wil knelpunten verkeer direct aanpakken

Bij iedere gemeenteraadsverkiezing is verkeer een van de belangrijkste onderwerpen. “Het is vaak pleisters plakken op problemen”, stelt D66-lijsttrekker Fons Potters. “Maar voor de komende jaren is er wel iets meer nodig dan dat: een Herstelplan Verkeersproblematiek voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.”

“Verkeer is een heel breed onderwerp”, vertelt Potters. “Het gaat over mobiliteit, veiligheid, een gezonde leefomgeving, leefstijl en recreatie. En de komende jaren natuurlijk vooral over de ombouw van de N65 en het spoor en de gevolgen daarvan. Kortom, verkeer is een onderwerp dat volop leeft.”

Plan N65 onvoldoende

“D66 is altijd voorvechter geweest van het aanpakken van de N65 voor een betere leefomgeving in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Dat je straks de N65 makkelijk en veilig kunt oversteken en dat de weg half-verdiept wordt aangelegd, is natuurlijk heel positief. Daar heb ik me in het verleden als wethouder ook sterk voor gemaakt. Maar het uiteindelijke plan dat er nu ligt, is helaas onvoldoende. Dat komt doordat de laatste jaren de focus opeens lijkt verlegd naar de doorstroming van de N65, terwijl de verkeersknelpunten die daardoor in onze dorpen ontstaan, worden genegeerd. Het uiteindelijke plan is er doorheen gedrukt; voor de meer dan 150 bezwaren en goede ideeën van inwoners, ondernemers en de leden van de gemeenteraad was geen ruimte. Nu de gevolgen duidelijk worden, is het dan ook niet vreemd dat het enthousiasme onder inwoners flink is afgenomen. Een gemiste kans.”

Herstelplan Verkeersproblematiek

De coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en PvdA-GroenLinks hebben onder druk vanuit de inwoners voorgesteld om een nieuw Verkeers- en Vervoersplan op te stellen. “Dat is pas over twee jaar klaar”, waarschuwt Potters. “Als het aan D66 ligt, gaan we zo lang niet wachten. Het had moeten worden meegenomen in het totaalplan met N65 en spoor. Dat was niet voor niets al een speerpunt in ons vorige verkiezingsprogramma. Nu daar niets aan is gedaan, moeten we per direct de bekende knelpunten aanpakken en de verkeerde keuzes rondom de plannen voor de N65 rechtzetten.”

Hiervoor heeft D66 een Herstelplan Verkeersproblematiek gemaakt waarin voorstellen met concrete oplossingen zijn opgenomen. “D66 wil bijvoorbeeld dat de aansluiting op de N65 bij restaurant In ’t Groene Woud blijft bestaan, zodat zwaar verkeer van de omliggende bedrijven niet Helvoirt en Cromvoirt wordt ingestuurd”, licht Potters toe. “Ook moet er alles aan gedaan worden om bij de Helvoirtseweg tóch een aansluiting richting Den Bosch te realiseren. Het plan kan natuurlijk altijd worden uitgebreid als inwoners met nieuwe, goede ideeën komen. We willen hen echt invloed geven op de verkeersplannen.”

Stevig heronderhandelen

Er zijn maar weinig andere gemeenten in Nederland met relatief zo’n hoge schuld als Vught. Is er wel geld om de verkeersknelpunten aan te pakken? “D66 wil dat de gemeente Vught stevig gaat heronderhandelen met rijk en provincie”, zegt Potters stellig. Zij moeten meebetalen aan de oplossingen voor de verkeersoverlast die door de N65 binnen onze dorpen wordt veroorzaakt. Dat hoort ook bij dit project.”

Veiligheid

Hoe staat het met de verkeersveiligheid in onze gemeente? “Die wisselt heel erg”, analyseert Potters. “Op sommige plekken is het goed geregeld, zoals de ringstructuur in Vught die vrijwel helemaal klaar is. Elders is er werk aan de winkel. In de Torenstraat en Kastanjelaan in Helvoirt is het bijvoorbeeld al erg druk en gevaarlijk en met de N65-plannen wordt het daar nog veel drukker. Even knellend zijn de toekomstige verkeersstromen op de Helvoirtseweg en de Van Voorst tot Voorststraat in Vught, waar een verdubbeling van het verkeer gaat plaatsvinden.”

Een groene en gezonde leefomgeving

Verkeer heeft een groot effect op onze leefomgeving. Denk aan de uitstoot van CO2 en fijnstof, het kappen van bomen of trilling- en geluidshinder. “Daarom is D66 tegen het verhogen is van de snelheid op de N65 naar 80 km/h en voorstander van de verdieping van het spoor en het verbeteren van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door een eigen station in Helvoirt”, somt Potters op. “Ook willen we ruim baan voor fietsers en wandelaars en aandacht voor minder-validen. Bewegen is belangrijk voor een gezonde leefstijl en als recreatie. Fietsen is bovendien een goed alternatief voor de auto. D66 wil werken aan een groene en gezonde gemeente waar niet de auto het straatbeeld domineert.”