Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

D66: Zonder gezonde financiën geen sociale voorzieningen

Dion Meuwissen en Joris Vrensen zijn beiden kandidaat-raadslid voor D66. Dion legt zich toe op financiën en Joris op onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Samen leggen ze uit waarom het op orde brengen van de gemeentefinanciën zo belangrijk is voor het behoud van goede sociale voorzieningen.

“In deze tijden van corona, waarin sociale contacten wegvallen en de zorg overbelast raakt, worden de verschillen in welzijn tussen mensen groter”, zegt Joris. “Juist nu moet de gemeente zorgen voor verbinding en extra oog hebben voor kwetsbare mensen. Zodat we niemand laten vallen!”

Daar is Dion het helemaal mee eens. “Maar we kunnen onze sociale voorzieningen alleen op peil houden als we de Vughtse gemeentefinanciën op orde brengen”, waarschuwt hij. “Deze bevinden zich in een kritieke fase doordat de afgelopen twee jaar onnodig veel geld is uitgegeven en forse leningen zijn aangegaan voor de ombouw van de N65 en het spoor.”

Keuzes maken

“We zullen keuzes moeten maken”, zegt Joris stellig. “D66 vindt investeren in sociale voorzieningen zoals zorg en ondersteuning kwetsbare mensen, onderwijsfaciliteiten, sport, cultuur en verenigingsleven, belangrijker dan prestigeprojecten van asfalt en beton.”

Dat kan Dion beamen: “Voor zaken als een onnodige, dure brug bij Fort Isabella is dus geen ruimte meer. Ook mogen we niet accepteren dat de gemeente alleen opdraait voor de kosten van de verkeersoverlast door de N65: daar moeten rijk en provincie aan meebetalen. Verder kan de afvaldienst efficiënter en moeten we stoppen met het inhuren van boa’s op plekken waar geen problemen zijn.”

Aparte raadscommissie Financiën

“D66 wil een aparte raadscommissie Financiën met daarin de financieel experts van de fracties”, vertelt Dion. “Op die manier krijgt de gemeenteraad meer grip krijgen op de financiën en kan zij het college van burgemeester en wethouder scherp om verdere misstanden te voorkomen.

 

 

Lees hier ons hele verkiezingsprogramma

 

 

Lees hier alles over onze 32 kandidaten