Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 januari 2021

Fractie weer op volle sterkte na benoeming Fons Potters tot wethouder

Fons Potters is namens D66 toegetreden tot het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Vught. Tijdens de extra raadsvergadering waarin een grote meerderheid zich schaarde achter het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ werd hij geïnstalleerd.

Potters was eerder ook al wethouder namens D66 in Vught. Toen Wilbert Seuren in 2015 vertrok naar Eindhoven nam hij tot 2018 zijn plaats in in het college. De komende jaren gaat hij zich bezighouden met de portefeuille bouwen en wonen, afval en milieu, onderwijs en jeugd, communicatie en burgerparticipatie(beleid).

Nieuw raadslid voor D66 benoemd

Door de benoeming kwam er een plek vrij in de fractie. Jan-Willem Verlijsdonk werd daarom dezelfde vergadering benoemd als nieuw raadslid voor D66. Verlijsdonk was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen campagneleider van D66. De partij steeg van 3 naar 5 zetels en werd daarmee de grote winnaar.

Ook Pieter van de Meerakker is toegetreden tot de fractie van D66 Vught. Hij werd benoemd tot burgerlid.

De fractie en de portefeuilleverdeling ziet er sinds vandaag als volgt uit:

Dianne Schellekens (fractievoorzitter)

 • Algemene zaken
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Klimaat en energie
 • Omgevingswet en bestemmingsplannen
 • Groen, openbare ruimte, biodiversiteit, milieu, water
 • Landbouw en dierenwelzijn

Jan-Willem Verlijsdonk (vice-fractievoorzitter)

 • Bouwen en wonen + sociaal domein gerelateerd aan wonen: zorgwoningen, sociale woningen etc.
 • Burgerparticipatie en (overheids-)communicatie
 • Kunst en cultuur

Dion Meuwissen (raadslid)

 • Financiën + sociaal domein gerelateerd aan financiën: armoedebestrijding, arbeid en inkomen, armoede, minimabeleid etc
 • Afval
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Emacipatie en lhbti-rechten

Joris Vrensen (raadslid)

 • Onderwijs + sociaal domein gerelateerd aan onderwijs: jeugdzorg, jeugdwerk, jongerencentrum etc
 • Gezondheid + sociaal domein overig: zorg, WMO, ouderenbeleid etc
 • Openbare orde en veiligheid

Willem Jan de Graaff (raadslid en fractiesecretaris)

 • Verkeer, vervoer, Rijksinfra
 • Regionale samenwerking
 • Sport en accommodatiebeleid
 • Feesten en evenementen
 • Statushouders, vluchtelingen en inburgering

Pieter van de Meerakker (burgerlid)