Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 januari 2021

Groen licht voor coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’

De nieuwe coalitie van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA kan aan de gang. Tijdens een extra raadsvergadering werd coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ aangenomen door de vier coalitiepartijen én de SP. Een brede coalitie dus met een nog bredere steun. Namens de fractie van D66 verdedigde fractievoorzitter Dianne Schellekens het ambitieuze, vernieuwende en realistische akkoord.

“Een nieuwe start voor de nieuwe gemeente Vught met drie mooie dorpen: Helvoirt, Cromvoirt en Vught”, aldus Schellekens in de raadsvergadering die vanwege de corona-uitbraak in de ruime Petruskerk werd gehouden. “Een nieuwe brede coalitie voor een periode van 5,5 jaar. Middenin een pandemie die hopelijk ergens dit jaar eindigt. Een bijzondere tijd om een nieuwe start te maken met nieuwe samenwerking met inwoners en nieuwe samenwerking binnen de raad en met het college.”

Betere relatie met inwoners

Het verbeteren van de relatie met onze inwoners staat voor D66 met stip op een. Dat ademt dit coalitieakkoord. Inwoners, en ook de raad, worden vanaf nu vroeg meegenomen bij nieuwe plannen. Dit is de uitdaging waar we allemaal voor staan.

Voor deze verandering is een andere bestuurscultuur nodig: open, transparant, kritisch en constructief. “Een debat dat gaat over de inhoud en het mag niet uitmaken welk raadslid er mee komt. Alle partijen willen een betere relatie met inwoners. Daarbij hoort ook kijken naar hoe je als raad werkt. D66 wil graag met elke partij in de raad constructief samenwerken en goede ideeën en plannen omarmen”, aldus Schellekens.

Trots op de constructieve wijze waarop het akkoord tot stand kwam

Het akkoord is op hoofdlijnen en is volgens Schellekens ook best spannend. “Het is niet dichtgetimmerd en er zijn geen heilige huisjes. D66 is trots op de constructieve wijze waarop we met VVD, PvdA-GroenLinks en CDA in relatief korte tijd tot dit mooie akkoord zijn gekomen.” De raad krijgt de nodige ruimte, informatie en ondersteuning om haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol in te vullen. Onderliggende stukken van collegebesluiten worden voortaan gepubliceerd en de raad wordt vroeg meegenomen in nieuwe ontwikkelingen.

Maar ook moeilijke keuzes moeten maken

Bij een politiek akkoord horen ook moeilijke keuzes en deze uitleggen. Dat waren voor D66 de afspraken over de N65. Voor de fractie een beter plan voor de N65 de inzet tijdens de coalitieonderhandelingen. Schellekens: “We hebben ons er bij neer moeten leggen dat dit niet mogelijk is zolang het bestemmingsplan onder de rechter is. Er bleek geen enkele mogelijkheid meer te zijn voor aanpassingen. De aanbesteding gebeurt door de provincie, de stuurgroep vergadert nog maar een keer per jaar en de miljoenen uit Vught zijn onlangs overgemaakt. Kortom, we stonden voor een voldongen feit. Dat was voor de D66 fractie moeilijk. Dan kun je afhaken – waarmee er niets verandert- of doorgaan en kijken wat er wel nog mogelijk is. Mijn fractie heeft voor dat laatste gekozen. We hebben voor elkaar gekregen dat in het coalitieakkoord bij de aanpak van de rijksinfra leefbaarheid voor de inwoners op één is gezet. En dat het onderliggende wegennet niet langer de sluitpost van deze grote projecten.”

Veel ambities van D66 in het akkoord

De D66-fractie is trots op de ambitieuze afspraken die gemaakt zijn, waarin grote delen van het verkiezingsprogramma te zien zijn.

 • De inzet bij wonen is op betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen en een masterplan bouwen in binnen de kernen. En er wordt een pas op de plaats gemaakt met het plan Hart van de Baarzen om in gesprek te gaan met omwonenden.
 • Leefbaarheid is weer het hoofddoel bij het mobiliteitsplan voor de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet in alle drie de dorpen.
 • De lobby voor een station in Helvoirt wordt opgestart.
 • Er komt een planmatig en concrete aanpak voor de energietransitie en klimaatadaptatie, samen met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Het gaat over hoe we het doen en niet meer over of we het doen.
 • Wat D66 betreft zijn alle bomen die om moeten voor de rijksinfra allang gecompenseerd voor de bijl daar in gaat. We gaan bomen beter beschermen en veel bomen extra planten. Het groene en eigen karakter van de drie dorpen wordt gekoesterd.
 • Er is geen ruimte voor pretpark bij de IJzeren Man.
 • We zetten in op goede wandel en -fietspaden en meer natuur.
 • In het buitengebied faciliteren we duurzame agrarische bedrijven gericht op een gezonde toekomst.
 • We ontwikkelen gezondheidsbeleid volgens het principe van Positieve Gezondheid met de focus op preventie en inclusie. Iedereen kan meedoen.
 • Zonder afbreuk te doen aan wat er nodig is om Vught leefbaar, sociaal, cultuurrijk en groen te houden, brengen we stap voor stap de financiën op orde met oog voor de woonlasten.
 • Er wordt ingezet op een goede integratie van Helvoirt en haar inwoners waarmee Helvoirt een zachte landing krijgt in de nieuwe gemeente Vught.

“Kortom voor D66 ligt er een vooruitstrevend en gedragen akkoord voor een nieuwe koers en samenwerking”, aldus Schellekens. “Een akkoord dat D66 met vertrouwen in handen legt van het nieuwe college.”

Volgens Schellekens is zeven minuten spreektijd veel te kort om alles te delen wat er in de constructieve gesprekken tijdens de formatie op tafel kwam. “Wie er vragen over heeft: de deur van de fractie staat altijd open.”

Tot slot was er nog een woord van dank aan de formateurs Wilbert Seuren, Robert Gebel en Irma Woestenberg voor de constructieve en professionele ondersteuning. “Dat ze rustig onderhandelaars bij oren pakten en terugbrachten naar de hoofdlijnen. Dank er een akkoord ligt dat ruimte biedt voor nieuwe start in een nieuwe gemeente.”

Zie ook:
Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start (pdf)
D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA bereiken coalitieakkoord’ (14-1-2021)
Nieuwe raad Vught beëdigd; fractie D66 bezet nu 5 zetels (5-1-2021)
D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA aan tafel voor nieuwe coalitie Vught (8-12-2020)
Het eindverslag van de informateur (8-12-2020)
D66 en CDA grote winnaars gemeenteraadsverkiezingen Vught (18-11-2020)