Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 februari 2021

D66 pleit voor één sterke lokale omroep

Tijdens de vergadering van de Raadscommissie Bestuur & Samenleving van 4 februari 2021 heeft D66 tijdens het opiniërend debat over de toekomstige zendlicentie gepleit voor een sterke lokale omroep. Op 17 mei 2021 dient een omroep te worden aangewezen als lokale publieke media instelling. Op dit moment hebben drie partijen aangegeven hiervoor interesse te hebben: Avulo, NOVO3 en de Vughtse Omroep Stichting. Dit besluit wordt genomen door het landelijke Commissariaat voor de Media, maar het is aan de gemeente om daarvoor een goed onderbouwd (voorkeurs)advies te geven. De toekomstige zendgemachtigde omroep kan rekenen op de financiële bijdrage die vanuit het Rijk voor publieke lokale omroep beschikbaar zijn.

“Het belang van een goede lokale omroep is moeilijk te onderschatten”, zegt D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk. “De lokale omroep draagt bij aan het informeren en betrekken van onze inwoners bij wat er speelt in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Ook binnen de lokale democratie speelt de omroep een belangrijke rol bij het kritisch volgen en scherp houden van de Vughtse politiek.”

Samenwerking

“Het is natuurlijk fantastisch dat er op dit moment drie partijen geïnteresseerd zijn, dat zegt veel over de bevlogenheid in onze gemeente”, aldus Verlijsdonk. ‘Toch zouden wij het liefst zien dat deze partijen hun krachten bundelen om te komen tot één sterke lokale omroep. Enthousiastelingen kunnen hun eigen programma’s maken, maar de zendlicentie, apparatuur en ondersteuning kunnen mogelijk worden gedeeld. Zo doen we recht aan de grote inzet van alle vrijwilligers en kunnen we de kosten beperken.” Het college gaat in gesprek met de geïnteresseerde partijen om te kijken of samenwerking mogelijk is.

Werk aan de winkel

D66 wil dat er zo snel mogelijk een lokale mediaopdracht wordt opgesteld, inclusief financiering, selectieprocedure en toetsingskader. “Het is belangrijk dat de gemeenteraad zich op korte termijn kan uitspreken over wat wij van de lokale omroep verwachten en dat de procedure wordt vastgesteld zodat de geïnteresseerde partijen aan de slag kunnen om hun plannen hiervoor uit te werken”, legt Verlijsdonk uit. “Er is dus werk aan de winkel voor het college. Het is goed om te horen dat de wethouder heeft aangeven om met een raadsvoorstel te komen voor zowel de procedure als de inhoudelijke kaders, waarin de input van de gemeenteraad wordt meegenomen.”

Tijdens de vergadering werd met name door Gemeentebelangen de vraag opgeworpen of de financiële bijdrage vanuit het Rijk afdoende is. “Voor D66 is het belangrijk dat de lokale mediaopdracht ambitieus is, maar ook realistisch”, stelt Verlijsdonk. “Het is een goed idee om de geïnteresseerde partijen een voorstel in te laten dienen met verschillende financiële scenario’s, zodat de gemeenteraad zich hierover kan uitspreken. Daarnaast kan natuurlijk ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor extra inkomsten uit sponsoring of reclame, uiteraard zonder jezelf rijk te rekenen.”

Uitgangspunten

In de vergadering was een constructieve sfeer waarin alle politieke partijen in de Vughtse raad het belang van een goede lokale omroep onderstreepten en hun waardering uitspraken voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Ook gaven zij input voor de lokale media opdracht en het toetsingskader. Voor D66 zijn de belangrijkste uitgangspunten: onafhankelijke journalistiek, een gevarieerd en multimediaal aanbod voor de drie dorpen en een sterke organisatie met aandacht voor de vrijwilligers. Om de toewijzingsprocedure goed en zorgvuldig te doorlopen, is toewijzing in mei niet realistisch; definitieve toekenning van de zendlicentie wordt voor het einde van het jaar verwacht.

Zie ook de websites van:
Avulo
NOVO3
VOS