Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 februari 2021

D66 wil snelle uitbreiding scholencluster Vught-Noord

Tijdens de Raadsvergadering van 11 februari 2021 heeft D66 tijdens de behandeling van het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ het college opgeroepen om zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen om het nijpende capaciteitstekort voor het scholencluster in Vught-Noord op te lossen.

Met het huisvestingsplan heeft de raad uitstekend inzicht gekregen wat er de komende periode nodig is om de schoolgebouwen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt op een excellent niveau te houden. “Het is een groot compliment waard dat dit huisvestingsplan samen met het onderwijsveld is opgesteld”, zegt D66-raadslid Joris Vrensen enthousiast. “Dat is belangrijk want het IHO is veel meer dan alleen een plan over gebouwen. Het gaat om een gezonde een stimulerende leeromgeving voor onze kinderen en het bevordert het de totstandkoming van integrale kindcentra (kinderopvang en primair onderwijs in één gebouw met één leerlijn, red). Bovendien is het onderdeel van onze langetermijnvisie op wijkaanpak en de spreiding van onderwijsvoorzieningen over de dorpen. Door het realiseren van bijna klimaatneutrale gebouwen (BENG) draagt het ook nog eens bij aan onze duurzaamheidsdoelen.”

Uit zijn jasje gegroeid

Het grootste knelpunt ligt in Vught-Noord, waar scholencluster het Kwartier uit zijn jasje is gegroeid. Er staan nu al negen noodlokalen en de leerlingenprognoses laten zien dat het aantal leerlingen de komende jaren alleen maar verder zal stijgen. “Dit moet met de hoogste prioriteit worden opgelost”, aldus Vrensen. “Of het nu nieuwbouw of uitbreiding wordt, op dezelfde locatie of elders, we hebben het college opgeroepen om zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen.”

Aparte raadsvoorstellen

“Het huisvestingsplan beschrijft mooie ambities”, concludeert wethouder Fons Potters (Onderwijs, D66). “De vervolgstap is om deze in te vullen. Daarbij spelen allerlei factoren een rol waardoor het op voorhand lastig is om aan te geven wat de exacte kosten en planning zijn. Het belangrijkst is dat we daar open en transparant over zijn en de gemeenteraad actief wordt betrokken en geïnformeerd. Daarom komt er van elk project een apart raadsvoorstel. Op die manier komen we tot een snelle en zorgvuldige besluitvorming.”

Slimme oplossingen

D66 wil dat er bij de huisvesting van scholen wordt gekeken naar slimme oplossingen om de kosten te beperken. “Daarbij valt te denken aan benutting van leegstaande ruimte voor extra kinderopvang of andere onderwijs-gerelateerde activiteiten en flexibel bouwen om toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen”, licht Vrensen toe. D66 heeft in een motie extra aandacht gevraagd voor deze aspecten in de toekomstige raadsvoorstellen. Deze motie werd door alle raadsfracties gesteund met uitzondering van Gemeentebelangen.

Nieuwbouw Zuiderbos school

In de raadsvergadering van 11 februari is ook besloten om in te stemmen met de nieuwbouw voor het Zuiderbos, een school voor speciaal onderwijs op Zorgpark Voorburg. Hiervoor werd een krediet beschikbaar gesteld van 14 miljoen euro. “Ja, voor ons als onderwijspartij was deze raadsvergadering wel een hoogtepunt”, stelt Vrensen. “D66 is blij dat voor deze kinderen, waarvoor goede schoolfaciliteiten extra van belang zijn, nu een goede oplossing komt. Het gaat om veel geld, maar het krediet is gebaseerd de geldende richtlijnen. Bovendien is er gekozen voor een oplossing waardoor deze kinderen maar één keer hoeven van school hoeven te verhuizen. Zo zorgen we goed voor deze kwetsbare groep.”