Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 februari 2021

Nieuw afvalbeleid: D66 wil minder vuilniswagens door de straten

Op donderdag 28 januari vond in de commissie Ruimte een opiniërende discussie plaats over het afvalbeleid van de gemeente Vught. Later dit jaar wordt het nieuwe afvalbeleid besproken in de raad. Alle partijen vonden het een prima idee om hier een burgerpanel in te betrekken. Ook vonden de meeste partijen, waaronder D66, dat al eerder kan worden gestopt met de inzameling huis-aan-huis van glas. Vught is een van de laatste gemeenten waar dit nog gebeurt. Ook lijkt het ‘diftar-effect’ afgelopen: de totale hoeveelheid restafval die wordt aangeboden stabiliseert de laatste jaren rond 90 kilo per inwoner per jaar. Terwijl het doel is dat in 2025 nog slechts 30 kilo is. Reden dus om het afvalbeleid te herzien.

D66 wil graag werken aan een eenvoudigere en goedkopere inzameling en betere scheiding van afval. En dat in samenspraak met onze inwoners. “We willen uiteindelijk zo min mogelijk vuilniswagens door de dorpen laten rijden. Goed voor het milieu en kostenbesparend. De inzet blijft hierbij zo min mogelijk restafval, aldus D66-raadslid Dion Meeuwissen. “We weten inmiddels dat niet alle gescheiden afvalstromen worden gerecycled en alsnog veel wordt verbrand. We produceren nog met zijn allen dus nog steeds te veel afval. Dat leidt er ook toe dat de kosten steeds oplopen. De kern moet dus zijn dat minder afval aanbieden echt lonend is. Nu is het vaak zo dat minder restafval leidt tot hogere kosten van het leegmaken van de container, en die kosten zijn al erg hoog.”

Burgerpanel

Om te komen tot een nieuw afvalbeleid dit jaar een zo divers mogelijk burgerpanel te vormen vindt D66 een goed idee. Zeker ook als het gaat om samen te kijken naar nieuwe mogelijkheden van inzamelen die bijvoorbeeld succesvol zijn in andere gemeenten. We willen dat daarbij ook gekeken wordt of de afschaffing van de zak voor plastic, metaal en drankkartons (PMD-zak) mogelijk is, omdat wellicht via nascheiding van de grijze bak meer en beter plastic en blik gerecycled kan worden. De restafvalbak moet dan wel weer vaker opgehaald gaan worden. Er is een initiatief van een aantal grotere gemeenten in onze provincie om te komen tot een nascheidingsfabriek. Die moet weliswaar erg grootschalig zijn om efficiënt te kunnen draaien, het overgrote deel van de Brabantse gemeenten zou moeten meedoen.

D66 wil ook graag een onderzoek naar spreiding van openingstijden van regionale milieustraten, zodat er elke werkdag in er in de regio een milieustraat open is voor inwoners van de gemeente Vught.

Stoppen met glasinzameling en minder vaak papier ophalen

De kosten van de afvalinzameling stijgen fors. Om de lastenverhoging te beperken kunnen wat D66 betreft op korte termijn besluiten worden genomen over de inzameling van glas, papier en karton en de gft in de hoogbouw.

De inzameling aan huis van glas is duur en brengt minder op dan op kleur gescheiden in de glasbak. Het is ook gevaarlijk voor de medewerkers. De Afvalstoffendienst heeft dringend gevraagd of de inzameling kan worden gestopt. D66 -en een meerderheid in de commissie- wil dat ook, zodra dat mogelijk is. Wel willen D66 graag weten waar eventueel extra glascontainers komen zodat het voor iedereen gemakkelijk is glas weg te brengen en we dus koploper kunnen blijven, want nergens wordt zo veel glas opgehaald. Die containers moeten zo weinig mogelijk overlast veroorzaken.

Omdat er steeds minder papier wordt aangeboden, lijkt ons dat één keer per vier weken inzamelen voldoende is. En de gescheiden gft-afvalinzameling moet zo snel mogelijk ook voor alle hoogbouw ingevoerd worden.

Groeninzameling

D66 is nieuwsgierig of de hoeveelheid groen in het grijze afval daadwerkelijk is afgenomen en dat het extra afval via de groenbak vooral een ‘corona-effect’ is. D66 vindt het een verkeerde prikkel dat de groenbak geen tarief heeft. Het ophalen en verwerken van gft-afval is niet gratis; het kost nu eenmaal geld. Ook een mooi onderwerp voor het burgerpanel.

Zwerfafval

Tenslotte hebben we aandacht gevraagd voor het zwerfafval. De gemeente is nu al bijna 100.000 euro per jaar kwijt aan het opruimen van zwerfafval en ook veel van onze inwoners ruimen al regelmatig zwerfafval op. En dat is mooi om te zien. We zouden graag zien dat de gemeente dit nog meer gaat stimuleren. Iets simpels als even een prikker kunnen lenen op het gemeentekantoor en een bedankje krijgen. Zeker omdat het lastig is in deze tijd een zwerfafvaldag te organiseren.

De verwachting is dat het nieuwe afvalbeleid in de tweede helft van 2021 besproken wordt.

Zie ook:
discussienotitie contouren nieuw afvalbeleid
evaluatie afvalbeleid, inclusief addendum

Reacties?
fractie@d66vught.nl