Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2021

D66 wil voorrang voor Vughtse kinderen bij loting Maurick College

Afgelopen maand werd duidelijk dat er opnieuw te veel aanmeldingen zijn voor het Maurick College in Vught. Dat betekent dat kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt die worden uitgeloot, buiten onze gemeente naar school zullen moeten. Daardoor kunnen zij niet naar dezelfde school als hun vriendjes en vriendinnetjes, neemt hun reistijd sterk toe en kunnen zij niet het Daltononderwijs volgen. Alle reden voor D66 om hierover, net als voorafgaand aan dit schooljaar, vragen te stellen aan het Vughtse college van burgemeesters en wethouders om met het Maurick College in overleg te gaan over de toelating van Vughtse kinderen op de enige Voortgezet Onderwijs school in Vught.

Net als vorig jaar moet loting bepalen welke kinderen worden toegelaten op het populaire Maurick College voor voortgezet onderwijs in Vught. Ouders met kinderen die al op het Maurick College zitten, Vughtse kinderen die kunnen worden toegelaten tot VMBO- basis/kader en kinderen die worden toegelaten tot het gymnasium zijn vrijgesteld van deze loting. De woonplaats of afstand tot andere scholen speelt bij de toelating geen rol.

Toelatingsbeleid voor D66 onacceptabel

“D66 is trots op de hoge kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen op het Maurick College. Het is logisch dat deze school ongekend populair is”, vertelt Joris Vrensen, raadslid en portefeuillehouder onderwijs. “Die populariteit geeft wel problemen: er willen meer leerlingen naartoe dan er plaatsen zijn, waardoor er moet worden geloot. Voor D66 is het toelatingsbeleid dat het Maurick College hanteert onacceptabel. Kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt die bewust kiezen voor het Daltononderwijs van het Maurick College moeten juist voorrang krijgen op het Maurick College”, aldus Vrensen. “Als de school daarvoor te klein is, dan moet daar een oplossing voor komen. De eerste stap is dat het college in overleg gaat met het schoolbestuur.” Op dit moment ligt er een overeenkomst dat bepaalt dat de school over de eigen grootte gaat.

Als onderwijspartij vindt D66 dat ieder kind in Nederland onderwijs moet kunnen volgen in de eigen omgeving. En voor de kinderen uit met name Helvoirt zijn er ook niet zo veel alternatieven. Ze kunnen afhankelijk van het niveau naar Oisterwijk, Boxtel en Drunen maar de fietsafstanden zijn dan al snel meer dan 10 km. Voor de kinderen uit Vught en Cromvoirt zijn er nog wel alternatieven in Den Bosch, Sint-Michielsgestel en ook Boxtel, maar ook daar worden de fietsafstanden al snel groot.

De komende jaren gaat in Vught zowel het spoor als de N65 op de schop. Hierdoor zullen de andere scholen in de regio voor de Vughtse kinderen minder makkelijk bereikt kunnen worden. D66 doet juist daarom ook een beroep op het Maurick College om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kinderen uit Vught voorrang te verlenen.

D66 heeft onderstaande vragen gesteld:

  1. D66 wil, en uit eerdere beantwoording blijkt ook dat het college dat wil, dat iedereen gelijke kansen krijgt voor het volgen van onderwijs op een school naar keuze. Is het college het met D66 eens dat als er geen alternatieve scholen in de buurt van het woonadres zijn deze keuzevrijheid wordt beperkt?
  2. Is het college het met de fractie van D66 eens dat het Maurick College als Vughtse school zou moeten voorzien in de behoefte van de Vughtse inwoners door deze voorrang te verlenen bij toelating?
  3. Is het college het met de fractie van D66 eens dat er voor de kinderen uit de dorpen Cromvoirt en Helvoirt geen redelijke alternatieven zijn als deze door het Maurick College worden uitgeloot?
  4. Eerder vroeg D66 aan het college om in gesprek te gaan met het Maurick College om de kansen op een toelating voor de Vughtse kinderen te vergroten. Dit is destijds niet gebeurd. Is het college bereid om dit nu wel te overwegen?
  5. Het ‘Daltononderwijs is een onderwijsvorm die uitermate geschikt is voor kinderen met een grote mate van zelfstandigheid. Het Maurick College onderscheidt zich daarmee van andere voortgezet onderwijs scholen. Is het college het met D66 eens dat als kinderen bewust kiezen voor dit type onderwijs de grootte van de school dan geen belemmering mag zijn?
  6. Is het bij het college bekend of het Maurick College plannen heeft om uit te breiden?
  7. Is het college bereid om mee te werken aan uitbreiding als het Maurick College met deze plannen aanklopt bij de gemeente?

Zie ook:
Gemeente weigert gesprek met Maurick; leerlingen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt de dupe (17-12-2019)
Vragen D66 over aannamebeleid Maurick College (2-12-2019)
D66 Vught: vrije keuze van middelbare school in regio Den Bosch lijkt in het gedrang te komen (17-3-2013)

Reageren?
Stuur een e-mail naar: fractie@d66vught.nl