Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 maart 2021

Motie voor 100 sociale huurwoningen opmaat naar nieuwe woonvisie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart jl. dienden Gemeentebelangen en de VVD een motie in om minimaal 100 extra sociale huurwoningen te realiseren. Opvallend, want het waren juist die twee partijen die in het verleden altijd stevig op de rem hebben getrapt. Toch ziet D66 het als een positieve ontwikkeling. “De motie is weinig ambitieus en de timing onhandig, maar de raadsbrede steun voor sociale woningbouw is een belangrijk keerpunt in de Vughtse politiek”, stelt D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk.

Makkelijk scoren

Voor D66 was betaalbaar wonen een van de belangrijkste speerpunten in de campagne in het afgelopen najaar. We hebben voor elkaar gekregen dat in het coalitieakkoord de ambitie is uitgesproken om voor starters, jonge gezinnen en ouderen te gaan bouwen in het betaalbare en middeldure segment. “Wat dat betreft is het natuurlijk positief om te zien dat Gemeentebelangen en de VVD nu ook willen dat er sociale huurwoningen bij komen,” aldus Verlijsdonk. “Er is dus iets ten goede aan het veranderen in onze gemeente. Ik denk dat Gemeentebelangen en de VVD oprecht de woningnood willen aanpakken. Toch voelt het ook een beetje als makkelijk scoren, omdat beide partijen heel goed weten dat die 100 sociale huurwoningen toch wel gebouwd gaan worden.”

Nieuwe woonvisie

“In het coalitieakkoord is bewust gekozen om niet op voorhand al aantallen of percentages per categorie uit te onderhandelen. Die kunnen namelijk beperkend werken en we moeten juist alle aangrijpen om de woningnood aan te pakken”, legt Verlijsdonk uit. “De gemeente is bezig om onder leiding van wethouder Fons Potters (D66) een nieuwe woonvisie op te stellen. Deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd en dát is het moment om met elkaar afspraken te maken over aantallen woningen per categorie. Deze motie komt dus te vroeg.” Net als het college heeft D66 daarom aan Gemeentebelangen en de VVD gevraagd om de motie aan te houden of in te trekken tot we de woonvisie behandelen in de raad.

Meer ambitie

Toen duidelijk werd dat Gemeentebelangen en de VVD hun motie hoe dan ook in stemming wilden brengen, heeft D66 gepleit voor meer ambitie en een ondergrens van 150 sociale huurwoningen vast te stellen. Helaas werd die oproep niet gesteund, ook niet door PvdA-GroenLinks en de SP, die ook aangaven dat 100 woningen niet ambitieus genoeg is. Uiteindelijk is de motie van Gemeentebelangen en VVD met raadsbrede steun aangenomen. Een stap op de goede weg, maar de echte discussie volgt over enkele maanden, wanneer de raad de nieuwe woonvisie behandelt.