Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Ons buitengebied: landschapskwaliteit, natuur en draagvlak zijn de groene draad

De afgelopen weken stond het buitengebied van Vught, Helvoirt en Cromvoirt volop in de politieke schijnwerpers. Of het nu de ‘visie Wonen in het buitengebied’, het ‘bestemmingsplan Buitengebied’ of het ‘masterplan IJzeren Man en Fortduinen’ was, de fractie van D66 hamerde in de gemeenteraad op het centraal stellen van drie zaken: landschapskwaliteit, behoud van de natuur en draagvlak bij omwonenden. “Voor ons zijn die drie aspecten de groene draad bij elke beleidsdiscussie over het buitengebied”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “We zijn blij dat het college van burgemeester en wethouders er ook zo over denkt.”

Landschapskwaliteit staat voorop bij wonen in het buitengebied

De gemeenteraad heeft zich afgelopen maand gebogen over de uitgangspunten voor de visie ‘Wonen in het buitengebied’ en het ‘Landschapskwaliteitsplan’ dat gaat gelden voor de hele gemeente inclusief Helvoirt. Het college heeft een plan van aanpak gepresenteerd waarbij veel ruimte is ingebouwd voor participatie door het vroegtijdig betrekken van de gemeenteraad, inwoners en belangenorganisaties. “Daar is D66 blij mee”, aldus Schellekens. “Ook was het goed om te horen dat wethouder Vos namens het college aangaf dat zij het met D66 eens is dat de insteek van de plannen moet zijn hoe we ons mooie buitengebied gaan behouden en hoe wonen daarin past, in plaats van andersom.” D66 vindt het een goed idee om woningen te bouwen op de plek van boerderijen of bedrijven. “Dat geeft boeren de kans om goed met pensioen te gaan en biedt bedrijven financiële mogelijkheden om zich elders te vestigen, waar zij minder overlast geven”, legt Schellekens uit. “Collectieve woonvormen zijn daarbij een mogelijkheid en hebben wat D66 betreft de voorkeur boven villa’s.” Verder wil D66 dat er een permanente oplossing komt voor de bewoners van de recreatiewoningen op de Distelberg.

Naar één bestemmingsplan buitengebied voor de hele gemeente

Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Haaren op de valreep een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt ruimere mogelijkheden om te bouwen in het buitengebied dan het Vughtse bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente Vught bezwaar aangetekend. “Uiteindelijk moet er één bestemmingsplan komen voor de hele gemeente Vught”, aldus Schellekens. “In het coalitieakkoord is afgesproken dat we kijken naar vrijstellingsmogelijkheden voor niet-agrarische functies, toegestane hoeveelheid bebouwing en maatvoering van bouwwerken. D66 stelt zich daarin constructief op, met oog voor zowel de landschapskwaliteit als de belangen van inwoners en ondernemers.”

Grootschalig bouwen in buitengebied niet noodzakelijk

Het college is gestart met het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de gemeente Vught. Het is al duidelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te bouwen binnen de bebouwde kom. Daar ligt voor D66 dan ook de focus. D66 wil dat we terughoudend omgaan met het toevoegen van woningen in het buitengebied. Omdat er voldoende mogelijkheden zijn binnen de bebouwde kom, is er geen enkele aanleiding om grootschalig te gaan bouwen in het buitengebied. Hierdoor is het plan voor het bouwen van een nieuwe woonwijk op Fortduinen feitelijk overbodig. Naast de ongewenste impact op de natuur en de rust is er grote weerstand bij inwoners van Cromvoirt die vrezen dat het karakter van het dorp wordt aangetast.

Bomen, bomen, bomen

D66 wil dat het college snel ruimte maakt voor meer bomen in het buitengebied, zeker nu duidelijk is geworden dat de Provincie extra bomen gaat kappen in verband met de verkeersveiligheid op de N65. “Er is een kansenkaart nodig die zichtbaar maakt waar bomen kunnen worden toegevoegd, inclusief de mogelijkheden voor voedselbossen”, zegt Schellekens. “Er zijn binnen onze gemeente tal van initiatieven om meer bomen te planten; het is aan de gemeente om hiervoor de mogelijkheden te scheppen en inwoners te faciliteren. Daar moeten we niet langer mee wachten, maar de handen uit de mouwen steken!”

Zie ook:
Hoofdstuk Verkiezingsprogramma D66: Gezond Woonbeleid
D66 blij met huizenhoge bouwambities (27-03-2021)
Ook D66 ziet niets in ‘Masterplan IJzeren Man & Fortduinen’ (29-04-2021)