Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 april 2021

Ook D66 ziet niets in ‘Masterplan IJzeren Man & Fortduinen’

Het waren grote plannen die de eigenaar van de IJzeren Man vorige maand presenteerde. Het hele gebied zou een metamorfose ondergaan: een hotel, een parkeerbos, massale bomenkap en 320 woningen. Maar ze gaan niet door: het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen afgewezen, omdat ze niet passen in de bestemmingsplannen en eerder gemaakte afspraken. “D66 kan zich volledig vinden in de motivatie van het college om hier niet aan mee te werken”, stelt D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Het doorontwikkelen van de IJzeren Man is goed, maar dat mag niet ten koste gaan van de landschapskwaliteit, natuur en draagvlak bij omwonenden.” 

Het plan behelsde onder meer een hotel bij het strandbad, een pannenkoekenhuis, een forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, het kappen van duizenden bomen en 320 permanente woningen op de voormalige camping De Vondst en de naastgelegen manege. Het plan gaat lijnrecht in tegen alle geldige bestemmingsplannen en past op geen enkele manier binnen eerder gemaakte afspraken. Samengevat komen die er op neer dat de IJzeren Man een pleisterplaats moet zijn gericht op extensieve dagrecreatie. “Het plan botst met de waarde die we allemaal hechten aan de IJzeren Man als een prachtige natuurlijke omgeving”, aldus Schellekens. “De IJzeren Man is een kroonjuweel van Vught en gaat ons allemaal aan het hart. Moderniseren binnen het bestaande bestemmingsplan is alleen maar toe te juichen, en af en toe een evenement zoals het IJzeren Man Concert is ook geen probleem, maar een 24-uurs-hotelvoorziening en permanente bewoning passen niet bij de invulling van ons buitengebied waar D66 voor staat.”

Fortduinen als nieuwe woonwijk

Vooral de 320 permanente woningen op recreatiepark ‘Fortduinen’ waren onderwerp van gesprek. Op het eerste gezicht klinkt het mooi: meer betaalbare woningen, deels gericht op zorg en zelfs sociale huur. Gezien het grote woningtekort wil D66 dat soort woningen graag realiseren, maar dan wel binnen de bebouwde kom. Daar is ook voldoende plek, zo is gebleken bij de voorbereidingen op de nieuwe woonvisie van de gemeente. Er  kwam vanuit Cromvoirt terechte kritiek dat dit plan een verdubbeling van het aantal woningen in het dorp zou betekenen. Daarmee zou de leefbaarheid van Cromvoirt een enorme knauw krijgen. Denk alleen al aan de forse toename van verkeer en dat is nu al een groot probleem in Cromvoirt en op de Boslaan in Vught.

Hotel en parkeerbos

De gemeente Vught strijdt al jaren tegen de komst van een hotel op de Boulevard, met onder meer als argument om de rust in het gebied te behouden. Het zou niet consequent zijn om bij het strandbad, een paar honderd meter verderop, wél toe te staan om een hotel te bouwen met 70 kamers. Alle bossen rondom zouden bovendien getransformeerd worden tot parkeerbossen, waardoor het groene karakter voor een groot deel  verloren gaat ten gunste van blik.

Massale bomenkap

In de plannen wordt voorgesteld aan de noordkant van de IJzeren Man, tussen Cromvoirt (Loverensestraat) en het strandbad, álle bomen te kappen. Op deze plek zou nieuwe, moerasachtige natuur ontwikkeld moeten worden. Bijkomend voordeel zou zijn dat de bewoners van de geplande nieuwe woonwijk op Fortduinen een mooi uitzicht krijgen op de IJzeren Man. Los van dat het feit dat dit de aanblik van de IJzeren Man compleet zou veranderen, staat dit lijnrecht tegenover de gemeentelijke ambities om méér bomen te planten in plaats van er duizenden te kappen.

Volop mogelijkheden

Kan er dan niets? “Maar natuurlijk wel”, stelt Schellekens. “Wij hadden een masterplan verwacht waarin de eerder gemaakte afspraken en het geldende bestemmingsplan uitgangspunt zouden zijn. Er is ondertussen  al meer bebouwd dan mag, maar als de bestaande gebouwen worden vernieuwd, zijn er al volop mogelijkheden. Fortduinen kan een forse kwaliteitsimpuls krijgen door op deze prachtige plek hoogwaardige recreatie te ontwikkelen. Dat kan volgens de bestemmingsplannen allemaal wél en D66 juicht dat juist toe. D66 wil recreatie die de omliggende natuur en het dorp Cromvoirt aankunnen en er voor zorgt dat iedereen kan blijven genieten van de IJzeren Man. “Wij zien intensieve recreatie niet zitten, omdat die een einde maakt aan de rust in het gebied en de natuur aantast. De fractie heeft hier al meerdere keren zijn zorgen over geuit en is dan ook blij met het standpunt van het college”, aldus Schellekens.

Zie ook:
Standpunt B&W Vught Masterplan IJzeren Man Fortduinen
Hoofdstuk uit verkiezingsprogramma D66: Gezonde economie, recreatie
D66 blij met huizenhoge bouwambities (27 april 2020)
– Landschapskwaliteit, natuur en draagvlak zijn voor D66 de groene draad (29 april 2020)
Illegale parkeerplaatsen IJzeren Man opgeheven na lang aandringen D66 (24 juli 2020)
De ingediende vragen over de parkeerplaatsen en het klimbos en de antwoorden  (juli 2020)
D66 wil meer openheid over ontwikkelingen IJzeren Man (12-3-2020)
Oplegger D66 – Beantwoording schriftelijke vragen IJzeren Man (5-3-2020)
D66 vraagt duidelijkheid over nieuwe ontwikkelingen bij de IJzeren Man (29-1-2020)
D66 bezorgd over allerlei nieuwe plannen bij de IJzeren Man (22-4-2019)

Reacties?
fractie@d66vught.nl