Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 mei 2021

D66: fractieondersteuning is bestuurlijke verrijking

Politieke partijen in Vught kunnen voortaan gebruikmaken van een fractiebudget. Een voorstel dat D66, Gemeentebelangen, CDA en PvdA-GL daarvoor hadden ingediend werd in de raadsvergadering van 29 april jl. aangenomen. Hiermee gaat een jarenlange wens van D66 in vervulling om de gemeenteraadsfracties beter in staat te stellen om hun werk doen.

Politieke partijen kunnen met het fractiebudget zichtbaarder en bereikbaarder worden voor inwoners. Het biedt extra mogelijkheid om in gesprek te gaan met inwoners door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren. Het geld gaat niet naar raadsleden persoonlijk, maar wordt uitgegeven aan zaken als het huren van een zaaltje of een drankje voor inwoners bij activiteiten. Zo vloeit het overgrote deel van het geld weer terug naar de lokale gemeenschap.

Investering in de lokale democratie betaalt zich terug

Fracties kunnen de bijdrage besteden om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Bijvoorbeeld door een training voor raadsleden of het uitnodigen van een expert die kan meedenken over een politiek vraagstuk. Inzetten op goed raadswerk vindt D66 een nuttige investering, want als de raad haar werk goed doet is het fractiebudget snel terugverdiend. Vught is niet uniek; in 4 van de 5 gemeenten in Nederland hebben raadfracties al beschikking over fractieondersteuning, zoals vastgelegd is in de gemeentewet.

Elke cent verantwoord

Het fractiebudget is bedoeld voor versterking van de lokale democratie en mag niet worden uitgegeven aan bijvoorbeeld campagnes bij verkiezingen. Die worden volledig betaald door leden van de politieke partijen. De wethouder en D66-raadsleden in Vught dragen daarvoor vrijwillig een deel van hun wettelijk vastgestelde raadsvergoeding af aan de afdeling.

De verantwoording van de besteding van het fractiebudget wordt uiteraard volledig transparant geregeld. Hiertoe worden duidelijke en transparante afspraken gemaakt. Elke fractie ontvangt op jaarbasis maximaal 1500 euro en een variabel budget op basis van het aantal fractieleden van 200 euro per lid. Het is nadrukkelijk géén aanvulling op de wettelijk vastgestelde vergoeding van raadsleden. Uitgaven worden gedeclareerd bij de gemeente. Elke cent wordt verantwoord binnen de afspraken die de raad daar samen over maakt en de uitgaven per fractie worden jaarlijks gepubliceerd door de gemeente.