Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 mei 2021

D66 heeft hoge verwachtingen van traject nieuwe Mobiliteitsvisie

D66 verwacht veel van de nieuwe mobiliteitsvisie. Niet alleen van de oplossingen voor de extra verkeersbewegingen en nieuwe knelpunten die ontstaan door de aanpak van de N65, maar vooral ook van het participatietraject. “Het is een zwaarwegend en gevoelig onderwerp en dus een mooie testcase voor nieuwe vormen van participatie”, aldus D66-raadslid Willem Jan de Graaff in de laatste raadsvergadering. “We willen boter bij de vis: een mobiliteitsvisie waarin de leefbaarheid centraal staat en waarbij alle ideeën van inwoners serieus worden bekeken.”

Voor D66 is het belangrijk dat in de visie wordt gekeken naar alle vormen van mobiliteit, dus niet alleen de auto. D66 zal zich sterk maken voor een transparante aanpak met heldere kaders en een participatieproces, waarin ideeën en suggesties van inwoners meegenomen worden en niet op voorhand als onhaalbaar of onwenselijk beoordeeld worden. “Alle inwoners en ondernemers in onze gemeente hebben het recht om gehoord te worden en serieus genomen te worden”, stelt De Graaff. “Of het nu gaat om de problematiek van de Torenstraat in Helvoirt, de Sint-Lambertusstraat in Cromvoirt, In ’t Groene Woud aan de N65, de omgeving Helvoirtseweg/Van Voorst tot Voorststraat in Vught of elders; juist nu moet iedereen meegenomen worden, zodat er breed gedragen oplossingen komen voor de mobiliteitsproblemen die in de komende jaren op ons af komen.

Aanpakken knelpunten onderliggend wegennet

In de mobiliteitsvisie betreft alle verkeersmodaliteiten voor de komende vijftien jaar en zal worden ontwikkeld op basis van het nieuwe regionale verkeersmodel en andere databronnen. Het doel daarvan is dat er oplossingen komen voor verkeersknelpunten op het onderliggend wegennet en de leefbaarheid wordt verhoogd. Participatie, een speerpunt in het coalitieakkoord, speelt daarin een hoofdrol. “Dit maakt de Mobiliteitsvisie een belangrijke testcase voor de nieuwe bestuurscultuur die inwoners en andere stakeholders wil betrekken bij belangrijke besluitvormingsprocessen”, aldus De Graaff. “Het is goed dat na een jaar wachten het participatietraject rondom dit belangrijke thema eindelijk wordt opgestart, want het is de hoogste tijd dat de ruis die de afgelopen jaren is opgebouwd, nu voor eens en altijd wordt weggenomen.”

D66 ijvert al jaren voor een totaalplan waarin de gevolgen van de aanpak van de N65 voor het onderliggend wegennet in kaart gebracht moeten worden én er oplossingen in beeld komen. Dat stond al in ons verkiezingsprogramma in 2018, maar een meerderheid in de gemeenteraad vorig jaar ging toch akkoord met de N65-plannen, zonder praktische en financiële oplossingen voor de extra problemen die de N65 oplevert in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Het ontbreken van oplossingen voor het onderliggend wegennet was een van de redenen waarom D66 een jaar geleden tegen de N65-plannen stemde.

Hoge verwachtingen

In de laatste raadsvergadering werd het budget voor de mobiliteitsvisie beschikbaar gesteld. Hoe het participatieproces precies doorlopen gaat worden, zal nog voor de zomer duidelijk moeten worden. Niet alleen de fractie van D66, maar ook veel inwoners, belangengroepen en bedrijven kijken hiernaar uit en hebben hiervan hoge verwachtingen. “We zijn benieuwd naar de plannen van het college. De lat ligt voor ons hoog,” aldus De Graaff.

Zie verder:
D66: uitspraak rechter biedt ruimte voor een beter plan voor de N65 (18-3-2021)
D66 geschrokken van fouten in stikstofberekening N65 (26-2-2021)
Memo gedeputeerde over stikstoffout N65 (12-2-2021)
Uitkomst N65: lastige maar verdedigbare keuze (februari 2021)
Groen licht voor coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het hoofdstuk verkeer in het verkiezingsprogramma van D66 (november 2020)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (mei 2020)
Vragen D66 bestemmingsplan N65 (mei 2020)
D66 tegen snelheidsverhoging naar 80 kilometer op de N65 (februari 2020)

Reageren?
Stuur een e-mail naar: fractie@d66vught.nl