Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 mei 2021

D66 stelt vragen over onveilige situatie voor bewoners Robert Coppes Stichting

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van klachten van bewoners van de Robert Coppes Stichting, een woonvorm voor blinden en slechtzienden, over de ballen die door voetballende kinderen op het terras van de woonvoorziening  terecht komen. D66 vindt dat er een oplossing moet komen zodat deze kwetsbare groep bewoners, die de ballen niet kunnen zien aankomen, met een gerust hart veilig buiten kan zitten.

In 2019 werd in Vught als onderdeel van de beweegroute een plan gepresenteerd om op een aantal plekken een beweegplein aan te leggen. Het Bisschop Zwijsenplein was ook een van deze plekken. Tijdens de behandeling in de commissie betoogde de fractie van D66 dat de 150.000 euro een prima investering was, maar dat het daarbij wel belangrijk was dat de omwonenden werden meegenomen in de plannen en dat er aandacht was voor inclusie. MOVE kreeg de opdracht om het project Bisschop Zwijzenplein in goede banen te leiden. Maar liefst 4 ontwerpers dienden een plan in. Tijdens 2 sessies konden de omwonenden over deze ontwerpen stemmen. Het winnende ontwerp is inmiddels uitgevoerd.

Klachten over overlast

Meteen na de opening van het beweegplein werden er door omwonenden van o.a. de Robert Coppes Stichting klachten geuit over de ballen die door voetballende kinderen op het terras van de woonvoorziening  terecht kwamen. Daarnaast  zijn er meldingen van geluidsoverlast door jongeren, afval op het veld en in de zandbak, etc. De fractie van D66 stelde hierover, tijdens een commissievergadering, al eerder vragen aan het college. Tot op heden is er geen goede oplossing gerealiseerd. Via een ingezonden brief in het Klaverblad en recent nog een artikel in het Brabants Dagblad vragen de kwetsbare bewoners van de Robert Coppes Stichting aandacht voor deze problematiek omdat zij, op dit moment, op hun eigen terras, niet veilig kunnen zitten.

 Vragen

De fractie van D66 heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Kan het college een eigen duiding geven van de overlast op het Bisschop Zwijsenplein na de ingebruikname van het beweegplein? Zo ja hoe zou deze luiden?
  2. Wethouder van de Ven heeft aangegeven meerdere keren in gesprek te zijn geweest met bewoners en directie van de Robert Coppes Stichting. Wat hebben deze gesprekken opgeleverd? Welke oplossingen zijn er door de bewoners en directie aangedragen?
  3. Hoe gaat het college er voor zorgen dat de kwetsbare bewoners van de Robert Coppes Stichting veilig buiten kunnen zitten op hun terras en zich weer veilig voelen in hun eigen woning?