Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juni 2021

Regionale Energie Strategie (RES): D66 wil van RES naar RESULTAAT

Op 17 juni jl. stemde de gemeenteraad in met de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) voor de regio Noordoost Brabant. De RES legt de ambities en afspraken vast over de warmtetransitie en de opwek van duurzame energie. D66 Vught vindt een gezonde toekomst voor de inwoners van Vught van groot belang en is daarom erg blij met het vaststellen van deze strategie. D66 ziet de ambities die in de RES zijn vastgesteld als de minimale ondergrens en wil graag dat Vught voorop gaat lopen in de transitie naar duurzame energie.

RES naar RESULTAAT

Het is hoog tijd dat de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) resultaat oplevert. Dat inwoners mee kunnen doen aan het uitvoeren van de energiestrategie door te besparen, te isoleren en thuis energie op te wekken. Dat de gemeente dat inzichtelijk en volgbaar maakt. Alles moet uit de kast om deze opgave te halen. Goed dat het college hier voortvarend en ambitieus mee aan de slag gaat. En samen met het Vughtse, Helvertse en Crommerse netwerk meters wil maken met de energietransitie.

Minimale inspanningsverplichting

Voor D66 zijn de ambities die in de RES zijn vastgesteld een minimale inspanningsverplichting voor de gemeente Vught. Het is van groot belang dat Vught haar verantwoordelijk neemt en haar bijdrage levert aan het Nationaal Klimaatakkoord. De RES is duidelijk over de opgave die voor ligt en het deel wat Vught hierin moet bijdragen. D66 heeft het college dan ook opgeroepen om van de achterhoede op te schuiven naar de kopgroep in dit dossier en een voorbeeld te worden voor de regio. Het is niet zon of wind, eerst zon en dan wind, maar zon en wind. D66 wil niet doemdenken maar denken in mogelijkheden en nu de stappen maken voor een groene toekomst voor ons en onze kinderen.

Zorgen over ontbreken regionale aanpak

D66 heeft haar zorgen geuit over het ontbreken van regionale samenwerking bij de uitvoering van de RES. Er is gekozen voor een samenwerking met veel autonomie voor de gemeenten binnen de regio Noord-Oost Brabant i.p.v. samen kansen grijpen. Dit heeft het gevaar in zich dat de gezamenlijke opgave in gevaar komt doordat deelnemers hun aandeel niet leveren. D66 zal dit de komende jaren scherp in de gaten houden. 

Oproep dashboard

Daarnaast heeft D66 het college opgeroepen te komen met een dashboard waarop voor de inwoners van Vught te zien is waar we staan in de warmtetransitie en de opwek van duurzame energie. Het is ontzettend belangrijk dat inwoners kunnen volgen waar we staan binnen de Vughtse opgave en welke bijdrage gerealiseerde projecten leveren aan deze opgave. Er komt een website waarop inwoners de ontwikkelingen kunnen volgen en nog belangrijker kunnen lezen hoe ze mee kunnen doen.

Rapportcijfer moet beter

D66 is blij met het gedegen advies van de Brabantse Milieufederatie en uiteraard niet blij met het rapportcijfer 4 dat daaraan gekoppeld is. We zijn  dan ook blij met de melding van het college dat ze dit advies ook serieus nemen en we zullen ze daaraan houden. We zullen  de warmtevisie en de zon en wind visie steeds hieraan..

Aan de slag

D66 vindt het erg belangrijk dat het college voortvarend aan de slag gaat met de RES. Hierbij zijn het actief betrekken van burgers en de participatie van inwoners van groot belang. De besparingen halen, warmtenetten aanleggen en de daken vol zonnepanelen leggen lukt alleen als inwoners het gaan doen. Er is een duidelijk aanvalsplan nodig en D66 trekt hierin graag met het college op om de doelstellingen tot 2030 te behalen. 

Zie verder:
Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 (17 juni 2021)
Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
RES Brabantse Milieufederatie