Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Oproep D66 voor regenbooggemeente Vught vindt gehoor

Op donderdag 24 juni besprak de commissie Bestuur en Samenleving van de Vughtse gemeenteraad de startnotitie ‘Antidiscriminatie- en Diversiteitsbeleid’. De bespreking vond plaats op een moment waarop het nieuws bol stond van de ‘Anti-Homowet’ die het Hongaarse parlement had aangenomen. D66 wil dat de gemeente werk maakt van het antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid met als doel ‘regenbooggemeente’ te worden.

“Het is goed dat dit college een eerste stap heeft gezet om uitvoering te geven aan de motie die we vorig jaar hebben aangenomen”, aldus D66-raadslid Dion Meuwissen, die tijdens de digitale vergadering de regenboogkleuren als achtergrond had. “We zijn blij dat het college zich duidelijk uitspreekt tegen racisme en discriminatie, en dat de gemeentelijke organisatie hierbij een voortrekkersrol heeft. Dat is een krachtig signaal. De uitwerking van de kaders zijn wat D66 betreft nog wat aan de magere kant. Dat verdient wat ons betreft een volgende stap.”

Regenbooggemeente

Met name als het gaat om de emancipatie van LHBTI’ers is er nog veel te winnen. Dit onderwerp is actueler dan ooit en vraagt om een duidelijk signaal. Wat D66 betreft wordt Vught daarom zo snel mogelijk regenbooggemeente. Steeds meer kleinere gemeenten kiezen hiervoor en ontwikkelen eigen beleid. Dat kan door in gesprek te gaan met LHBTI’ers en stakeholders, zoals sportverenigingen en scholen, welzijnsorganisaties en bedrijven. Meuwissen: “Inventariseer wat er al gedaan wordt in Vught en wat er gedaan kan worden. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden in andere gemeenten. Creëer een platform om in gesprek te gaan en meteen beleid vorm te geven, bijvoorbeeld binnen het participatiebeleid. Eventueel samen met een delegatie van de raad.”

Meer bekendheid voor RADAR

Om meldingen van discriminatie te registreren maakt de gemeente gebruik van RADAR. Hoewel landelijk de meldingen fors zijn toegenomen, waren er in Vught maar weinig meldingen. Volgens RADAR worden slechts 3% van de gevallen van discriminatie daadwerkelijk gemeld. D66 vindt dat er moet daarom meer bekendheid aan worden gegeven.

Brede consensus

Er was brede consensus in de raadscommissie om antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid te ontwikkelen en dat we nog dit jaar een raadsvoorstel krijgen hoe de regenbooggemeente Vught dit gaat aanpakken. Om dit kracht bij te zetten vroeg D66 om in het weekend, net als veel andere gemeenten, de regenboogvlag te hijsen als protest richting Hongarije.

Zie ook:
Plaquette artikel 1 Grondwet op initiatief D66 en PvdA-GL in gemeentekantoor (04-02-2021)
Regenbooggids gemeenten
RADAR