Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juli 2021

D66 enthousiast over verbeteringen in bouwplan Den Hoek Helvoirt

Het bouwplan Den Hoek (fase 3 en 4) in Helvoirt is op 22 juli jl. met steun van D66 door de gemeenteraad aangenomen. Naar verwachting kan dit najaar gestart worden met de bouwwerkzaamheden. “Het college verdient een compliment voor de manier waarop zij in dit plan doortastend de knelpunten in het plan van de voormalige gemeente Haaren heeft opgelost”, aldus D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk. “Het plan voorziet in de behoefte aan betaalbare en vooral middeldure woningen met ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en ook nog eens een mooi financieel rendement.”

Bouwen aan een evenwichtige wijk

In fase 3 en 4 worden 78 nieuwe woningen gerealiseerd waarmee het totale plan Den Hoek op uitkomt op 185 woningen. D66 is blij met de keuze voor extra sociale huurwoningen en dat het middensegment een boost krijgt met 35 extra woningen. Dat laatste is belangrijk voor de doorstroming binnen de woningmarkt.

Voor de hele wijk Den Hoek wordt de verdeling van woningen op die manier 43% betaalbaar, 35% middelduur en 22% duur. “De stelling van Gemeentebelangen dat er in Den Hoek alleen wordt gebouwd voor de rijken bekt misschien lekker, maar klopt niet”, zegt Verlijsdonk stellig. “Het wordt juist een evenwichtige wijk die past bij de behoefte van onze inwoners en die Den Hoek ideaal maakt voor starters en jonge gezinnen. Daarmee draagt ze sterk bij aan de leefbaarheid van het dorp voor de toekomst.”

Vertraging onwenselijk

D66 heeft de verantwoordelijke wethouders Potters (Wonen) en Vos (Ruimtelijke Ordening) enkele weken voor de raadsvergadering uitgenodigd in de fractievergadering om de plannen toe te lichten. Daarbij hebben zij uitgelegd waarom er niet is gekozen voor het maken van een nieuw bestemmingsplan waarmee mogelijk meer woningen zouden kunnen worden gerealiseerd. Zo’n traject zou namelijk jaren vertraging opleveren, extra kosten met zich mee brengen en onzekerheid opleveren. D66 vindt vertraging onwenselijk. De behoefte aan woningen is groot en we willen voorkomen dat starters en jonge gezinnen Helvoirt noodgedwongen verlaten omdat ze geen geschikte en betaalbare woning kunnen vinden.

Ruimte voor CPO

D66 is het er mee eens dat binnen het plan ruimte is voor CPO. Het college heeft toegezegd om te kijken of 10-12 woningen kunnen worden toebedeeld aan CPO en dat is voor D66 voldoende. In fase 1 en 2 is namelijk al een groot deel van de woningen in CPO-verband gebouwd en D66 vindt het belangrijk dat mensen die niet onderdeel kunnen of willen zijn van een CPO of met een minder goed netwerk hebben in het Helvoirtse, ook kans moeten maken op een huis.

Duurzame wijk

D66 is blij met de voorstellen voor het toepassen van een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht waardoor de toekomstige woningen ook bij de daadwerkelijke doelgroep terecht komen. Ook het in de markt zetten van de kavels in het betaalbare en middeldure segment voor het meest circulaire of duurzame ontwerp juicht D66 toe. D66 wil dat alle nieuwe woningen energieneutraal zijn.

Zie ook:
Hoofdstuk Verkiezingsprogramma D66: Gezond Woonbeleid
D66 blij met huizenhoge bouwambities (27 april 2021)
Motie voor 100 sociale huurwoningen opmaat naar nieuwe woonvisie (29 maart 2021)
D66 wil 1.000 betaalbare woningen extra (15 november 2020)