Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juli 2021

Terugblik: ‘Er waait een frisse wind door Vught’

Sinds 1 januari bestaat onze gemeente uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Dat betekent ook een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe coalitie van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Terwijl door corona het openbare leven grotendeels stil kwam te liggen, was de Vughtse politiek juist volop in beweging. Dianne Schellekens, fractievoorzitter van D66, blikt terug op een bewogen half jaar. 

 

De nieuwe gemeenteraad moest meteen vol aan de bak?

Ja, dat kun je wel stellen. Na de verkiezingen in november zijn we in een ruk doorgegaan met de coalitieonderhandelingen en vanaf januari ging het nieuwe college in vliegende vaart van start. We kregen als raad het ene na het andere onderwerp voorgelegd: een ambitieus huisvestingsplan voor onze scholen, de woonvisie, de mobiliteitsvisie, de Speeldoos, het participatiebeleid, bouwplan Den Hoek in Helvoirt; echt te veel om op te noemen. Er zijn dit jaar twee extra raadsvergaderingen nodig om de plannen van het college bij te benen.

En eigenlijk begint het nu pas echt, nu we als raad voor de zomer het uitvoeringsprogramma van het college in de raad is vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de warmtevisie, de zon- en windvisie en het planten van heel veel bomen. Voor mij kan de gemeente niet snel genoeg energieneutraal zijn. Ook gaat de voorbereidingen voor de aanpassing van de N65 en de verdieping van het spoor door.

 

Wat is er nu anders dan voorheen?

Ik ben blij met de frisse wind die door de dorpen waait. De nieuwe werkwijze is open, betrokken en optimistisch. We wilden met de nieuwe coalitie dat er een einde zou komen aan de achterkamertjes, gesloten houding en voldongen feiten. We moeten openstaan voor goede ideeën en in gesprek met inwoners van onze gemeente. Het college heeft die handschoen opgepakt door bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma ‘100 dagen gesprekken’ te voeren met het maatschappelijk middenveld, belangenverenigingen, koepelorganisaties en individuele inwoners. Bij het lezen van de gespreksverslagen kon ik alleen maar trots zijn op wat er in Vught, Helvoirt en Cromvoirt aan maatschappelijke kracht zit. Ook wordt er gewerkt aan meer transparantie. Zo zijn vanaf september de onderliggende stukken van collegebesluiten voor raadsleden en inwoners openbaar te raadplegen via de gemeentewebsite.

 

Iedereen mag dus meepraten. Maar uiteindelijk beslist toch altijd het college?

Zeker niet. De raad bepaalt de beleidskaders en ziet toe dat het college haar werk goed doet. Het is duidelijk dat de raad meer ruimte en invloed heeft. Zo zijn de woonvisie en de plannen voor de Speeldoos bijvoorbeeld al twee keer opiniërend besproken voordat er een definitief plan komt. Daarnaast gaan we als gemeente van inspraak naar participatie. Wat dat betreft is twee weken geleden een grote wens van D66 in vervulling gegaan toen de gemeenteraad eensgezind een nieuw participatiebeleid heeft vastgesteld, dat ervoor zorgt dat inwoners op een eigentijdse manier invloed krijgen en hun ideeën kunnen inbrengen. Er is dus volop kansen voor inwoners om mee te doen!

 

Wat gaan inwoners merken van het nieuwe participatiebeleid?

Dat is nu al te merken! Bij de ontwikkeling van Hart van de Baarzen zijn de plannen van het vorige college ingetrokken en komt er een aangepast plan op basis van wat omwonenden belangrijk vinden. Voor de totstandkoming van de nieuwe mobiliteitsvisie is een uitgebreid participatieplan opgesteld dat recent door de raad is goedgekeurd en zo zal dat ook gaan bij andere plannen.

 

De onderlinge verhoudingen in de raad waren voor de verkiezingen een punt van aandacht. Hoe gaat het nu?

Een nieuwe raad is altijd even wennen. Er is een nieuwe coalitie en Gemeentebelangen zit voor het eerst in jaren in de oppositiebankjes. Maar nu het stof is neergedaald, merk je dat de onderlinge verhoudingen beter zijn dan in de vorige periode. Er zijn goede debatten en ik ben blij om te zien dat een partij als Gemeentebelangen op het gebied van bijvoorbeeld sociale woningen en burgerparticipatie van standpunt is veranderd en het beleid van ons college steunt.

 

Hoe zou je afgelopen half jaar in één woord samenvatten?

Trots. Het coalitieakkoord en de wijze waarop het college daar invulling aan geeft, betekenen echt een keerpunt in de Vughtse politiek in positieve zin. Niet alleen de transparante werkwijze en de ruimte voor burgerparticipatie zijn nieuw. Ook de aandacht voor meer groen en duurzaamheid, het op één zetten van leefbaarheid bij ons verkeersbeleid en het bouwen van betaalbare woningen zijn een breuk met het verleden. Daar ben ik hartstikke trots op!