Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juli 2021

Uitvoeringsprogramma nieuwe coalitie unaniem aangenomen: en nu aan de slag!

Het nieuwe college kan nu écht aan de slag! Het uitvoeringsprogramma ‘Een Nieuwe Start’ 2021-2026, gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Een Nieuwe Start‘ werd 8 juli jl. namelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad. D66 is gelukkig met het ambitieuze, duurzame en transparante uitvoeringsprogramma met daarin veel aandacht voor participatie. “Het uitvoeringsprogramma is helder en ademt het coalitieakkoord”, aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Het is als een snoepwinkel voor D66, want we zien er veel van onze standpunten in terug. Dat geldt ook voor de bestuursfilosofie 2021-2026 die al volop in praktijk wordt gebracht: open, betrokken en optimistisch.”

Echt een nieuwe start

“We wilden met de nieuwe coalitie graag naar een nieuwe manier van politiek bedrijven in Vught”, vertelt Schellekens. “Weg met de achterkamertjes, gesloten houding en voldongen feiten. We willen openstaan voor goede ideeën, goede onderlinge verhoudingen in de raad en in gesprek met inwoners van onze gemeente!” Het college heeft die handschoen opgepakt door bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma ‘100 dagen gesprekken’ te voeren met het maatschappelijk middenveld, belangenverenigingen, koepelorganisaties en individuele inwoners. “Bij het lezen van de gespreksverslagen kon ik alleen maar trots zijn, trots op wat er in Vught, Helvoirt en Cromvoirt aan maatschappelijke kracht zit”, aldus Schellekens. “Van diverse mensen hoorde ik dat het prettige positieve gesprekken waren en met veel gesprekspartners zijn al vervolgafspraken gemaakt. Het is een echte nieuwe start.”

Van inspraak naar participatie

De ambitie van de nieuwe coalitie D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA is de stap van inspraak naar participatie. “Een belangrijke en spannende stap, een stap waar D66 al jaren van droomt en meermalen heeft omschreven in het verkiezingsprogramma. Nu gaan we het daadwerkelijk doen. Niet omdat alleen D66 het wil, maar omdat er na al die jaren bij alle partijen het besef is gekomen dat een uitgestoken hand naar inwoners niet meer dan normaal is in deze tijd en dat we het samen moeten doen.”

Frisse wind in Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Volgens de fractie van D66 is het een ambitieus en uitdagend uitvoeringsprogramma dat kan zorgen voor een frisse wind. Een wind die al is gaan waaien vanaf het moment dat dit college is aangetreden. Je kan transparantie en participatie willen. Je moet het vooral gaan doen en ruimte geven aan inwoners. Dit uitvoeringsprogramma is een mooie kapstok om de participatie van inwoners op te bouwen en de raad vroeg inbreng te laten geven en kaders te bepalen. En dat is een leerproces, zeker geen eenvoudige klus. Maar wel leuk, verrassend en verfrissend. Echt een nieuwe start.

Vanaf haar aantreden laat het college zien dat ze de raad serieus neemt. Het is duidelijk wanneer de raad invloed heeft. Zo is bijvoorbeeld de woonvisie en de plannen voor de Speeldoos zijn al twee keer opiniërend besproken. En die momenten moet de raad daarom ook pakken. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing komt binnenkort met voorstellen. D66 wil in dialoog met inwoners en in de raad, elkaar goed begrijpen en voorstellen daarmee beter op waarde kunnen schatten. Want participatie van en door  inwoners is nauw verbonden met de inrichting van de lokale democratie.

Een keerpunt in de Vughtse politiek

Niet alleen de transparante werkwijze en de ruimte voor burgerparticipatie zijn nieuw. Ook de aandacht voor meer groen en duurzaamheid, het op één zetten van leefbaarheid bij ons verkeersbeleid en het bouwen van woningen voor mensen met een kleine portemonnee zijn een breuk met het verleden. “Dit uitvoeringsprogramma betekent echt een keerpunt in de Vughtse politiek”, stelt Schellekens tevreden vast. Volgens de fractie van D66 is dit een ambitieus programma waar het college aan gehouden kan worden. Schellekens: “Dit brengt Vught, Helvoirt en Cromvoirt naar een gezonde en groene toekomst. En het wordt kei- en keihard werken, voor het ambtelijk apparaat, het college en de raad. En ook voor heel veel inwoners die gaan participeren in nieuw beleid en verbeteren van beleid. Maar dat gaat zeker goed komen, daar heb ik alle vertrouwen in!”

Zie ook:
Het coalitieakkoord Vught 2021-2016 (januari 2021)
Het uitvoeringsprogramma ‘Een Nieuwe Start’ 2021-2026 (juli 2021)
Bestuursfilosofie 2021-2026 (juli 2021)