Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 oktober 2021

D66 Vught wil alles uit de kast voor meer geïsoleerde én gasloze woningen

D66 heeft tijdens de laatste commissievergadering het college opgeroepen om alles uit de kast te halen om snel en voortvarend aan de slag te gaan met de Transitievisie Warmte (TWV). In de TWV wordt beschreven welke stappen de gemeente Vught de komende jaren zet om meer huizen te isoleren en van het gas af te krijgen. Dit is onderdeel van het landelijk Klimaatakkoord, waaraan Vught uitvoering moet geven.

Om thuis je steentje bij te dragen om klimaatverandering tegen te gaan, kun je aan de slag om je huis goed te isoleren en als je dat gedaan hebt, de stap maken naar gasloos. Om je daar bij te helpen maakt de gemeente plannen hoe dat het beste kan worden aangepakt. D66 is ietwat ongeduldig en wil dat inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt adequaat geholpen worden met goed advies en wegwijs in eventuele subsidies. Zo zorgen we ervoor dat iedereen er betaalbaar warmpjes bij zit voordat de nu al stijgende energieprijzen nog verder uit de hand lopen.

Drie focuspunten op weg naar een gasvrije gemeente

De TWV beschrijft de oplossingsrichtingen aan voor de wijken waarin samen met de inwoners voor 2030 gestart wordt met de voorbereidingen om van het gas af te gaan. Uiteindelijk moeten voor het jaar 2050 alle huizen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt van het gas af zijn. Om dit voor elkaar te krijgen, focust het beleid van de gemeente Vught zich op drie punten:

  1. Alle nieuwbouw wordt gasloos
  2. Huizen (beter) isoleren
  3. Bestaande huizen van het gas af

Tot 2030 wordt er begonnen in zogenoemde ‘startwijken’. Klein Brabant en Loyola zijn daar onder andere voor gekozen. Ook de woningcorporaties doen mee met de verduurzaming van haar woningen. Bedrijven zitten (nog) niet in de aanpak van de gemeente. Maar ook bedrijfsgebouwen moeten voor 2050 van het gas af.

Inwoners betrekken, overtuigen en enthousiasmeren

Om de huizen en bedrijven van het gas te krijgen, moeten bewoners en ondernemers meedoen en hun tijd en geld investeren. Er moet sprake zijn van een lonkend perspectief, waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid belangrijk zijn om mensen mee te krijgen. De hele energietransitie waarvan ook deze warmtevisie onderdeel uitmaakt, valt of staat dus met het betrekken, overtuigen en enthousiasmeren van inwoners.

Daar ligt wat D66 betreft de belangrijkste taak en uitdaging voor het college. We hebben het college daarom gevraagd om in de actiestand te komen en alles uit de kast te trekken om inwoners te informeren, adviseren en mee te laten doen. Hiervoor moet voldoende ambtelijke capaciteit worden vrijgemaakt. De lokale energiecoöperaties CoopHOT en VETVught  en ook Stichting KANT kunnen fungeren als vooruitgeschoven posten om inwoners te helpen.

Begrijpelijke informatie

D66 wil een energiebestemmingsplan komt om per locatie alle mogelijkheden zichtbaar te maken voor energieopwekking met warmte, wind en zon en besparingsmogelijkheden. Wat voor maatregelen passen bij jouw huis en wie in je buurt heeft het al gedaan en kan je erover spreken? Waar kan ik advies krijgen? Er is veel missiewerk nodig om mensen in actie te krijgen die tevreden zijn met hun huis, de energierekening geen probleem vinden en niet van plan zijn om te gaan verduurzamen.

Wat kan je zelf al doen?

Een verbouwing of verhuizing is een logisch moment om je huis grondig te isoleren, maar het kan natuurlijk ook stap voor stap. Doe het zoals het je past en laat je adviseren.

 

 

 

Wil je graag lezen over de aanpak door de gemeente?