Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 oktober 2021

Uitbreiding De Leydraad Cromvoirt jaar eerder klaar dan gepland

Het gebeurt nogal eens dat bouwplannen vertraging oplopen. Dat ze eerder klaar zijn, komt minder vaak voor. Maar wel in Cromvoirt. De uitbreiding van basisschool De Leydraad in Cromvoirt wordt namelijk een jaar eerder gerealiseerd dan gepland stond. D66 is blij met de snelheid die het gemeentebestuur en in het bijzonder onderwijswethouder Fons Potters (eveneens D66) maakt met de bouw van een extra lokaal voor de school.

De nieuwbouw van de Leydraad is nog maar een paar jaar oud, maar blijkt nu al te klein te zijn geworden door het succes van de school. De helft van de kleuters kreeg afgelopen schooljaar regelmatig ‘buitenonderwijs’. “Dat is leuk bij mooi weer, maar volstrekt ongewenst op dagen met minder mooi weer”, aldus D66-raadslid Dion Meuwissen.

Onderwijshuisvesting heeft prioriteit

Onderwijs(huisvesting) heeft mede door de inbreng van D66 in het nieuwe coalitieakkoord een prominente plek gekregen. Op dat gebied is een hoop te doen in de gemeente Vught, maar deze uitbreiding was vrij eenvoudig te realiseren. Daarom is het naar voren gehaald. Hij is dit schooljaar te realiseren, dus volgend schooljaar kunnen alle kinderen weer in één gebouw zitten. “Goed dat het ruimtegebrek nu al meteen is opgelost. De combinatiegroepen 5/6 en 7/8 hebben voor dit schooljaar al vervangende ruimte op de zolderverdieping van de Battle Axe, waardoor de kleuters ongedwongen buiten kunnen spelen en leren”, aldus Meuwissen.

Het nieuwe lokaal komt op de school, op de plek waar nu een daktuin is. Mocht de school in de toekomst nog verder groeien, is daar eventueel nog plaats voor nóg een extra lokaal. De ambitie van de school én leerlingenprognoses wijzen echter niet uit dat dat nodig gaat zijn, vandaar dat er ook maar één lokaal extra gebouwd wordt. Het proefballonnetje van Gemeentebelangen om meteen alvast een tweede lokaal te bouwen, nam verder niemand in de gemeenteraad serieus. Met dit soort cadeautjes zou de gemeente een ongewenst precedent scheppen voor andere scholen. Bovendien zou het in strijd zijn met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, zoals het integraal huisvestingsplan onderwijs.