Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 oktober 2021

Unaniem aangenomen Woonvisie is ommezwaai van woonbeleid Vught

D66 zette tijdens de campagne afgelopen najaar in op 1.000 betaalbare woningen extra in 10 jaar tijd. Met de op 30 september in de gemeenteraad unaniem aangenomen woonvisie wordt deze belofte aan de inwoners van Helvoirt, Cromvoirt en Vught waargemaakt: de bouwambitie is verdubbeld, van 1.000 naar 2.000.

Voor D66 zijn drie uitgangspunten voor het woningbouwbeleid leidend. Dat zijn:

  • voorzien in behoefte,
  • burgerparticipatie
  • kwaliteit staat voorop: groen, ruimtelijk en verbindend

“Deze komen allemaal goed terug in deze heldere, ambitieuze en complete visie”, aldus D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk. “Ook de link tussen wonen en gezondheid wordt nu nadrukkelijker gelegd.”

Van villa’s villa’s villa’s, naar behoefte behoefte behoefte

Van die nieuwe woningen moet 45 procent in het betaalbare segment zijn (koop tot 250.000 euro óf sociale huur). Dit biedt extra mogelijkheden voor nieuwe plannen. Waar voorheen vaak op de rem getrapt werd, is er nu juist veel meer mogelijk. “Deze woonvisie is een echte ommezwaai van het woningbouwbeleid, vooral in Vught”, stelt Verlijsdonk. “Van villa’s, villa’s, villa’s gaan we naar behoefte, behoefte, behoefte.”

Met het vaststellen van de woonvisie is de eerste stap gezet. De volgende kan nu worden gezet: dat zijn de concrete bouwplannen. In Helvoirt in de tweede fase van Den Hoek het meest concrete plan, maar er zijn nog meer locaties waar potentieel woningen gebouw kunnen worden. Het college heeft toegezegd de gemeenteraad én inwoners hierover halfjaarlijks te informeren. “Dat is goed en transparant. Dus college: aan de slag!”

Veel draagvlak door uitgebreide participatie

Het college reageerde bij monde van wethouder Fons Potters (Wonen, D66) verheugd op de unanieme steun uit de gemeenteraad. “Dat is de afgelopen perioden wel eens anders geweest en dat is volgens mij winst. We gaan anders bouwen en de ambitie is een verdubbeling van het woningbouwprogramma. De urgentie om veel meer te doen dan de minimale bouwaantallen die de provincie van ons verlangt, voelen we allemaal en daar willen we echt me aan de slag.”

Verder stond Potters even stil bij het proces van de Woonvisie waarin participatie een hoofdrol speelde. Dat gebeurde in meerdere ronden met de gemeenteraad maar ook met stakeholders, zoals makelaars, woningbouwcorporaties, ouderen, initiatieven voor nieuwe woonvormen, maar ook gewone inwoners die mee wilden praten en met ideeën kwamen. “De uitgebreide participatie heeft ook geleid dat er buiten dit raadhuis veel draagvlak is voor de visie voor de komende jaren”, aldus Potters. “Dat is dubbele winst dus.”

Zie ook:
Woonvisie 2021-2025: Groei met Vughtse kwaliteit