Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 december 2021

Fout met milieueffectrapport in dossier N65 niet meer terug te draaien

De gemeenteraad heeft ingestemd met het beoordelingsbesluit dat voor de reconstructie van de N65 niet alsnog een milieueffectrapport wordt opgesteld. “Bij het vaststellen van het bestemmingsplan N65 is in 2020 een grote fout gemaakt. Er had een milieueffectrapport gemaakt moeten zijn, maar dat is niet gebeurd. Deze fout is helaas niet meer te herstellen, hoe graag D66 dat ook had gewild”, aldus D66-raadslid Willem Jan de Graaff.

Wat was het geval: bij de behandeling van het bestemmingsplan N65 werd ervan uitgegaan dat de aanpak van de N65 geen extra verkeer zou opleveren. D66 en CDA betwijfelden dat destijds, maar het antwoord van toenmalig wethouder Van Woesik, met het rapport van onderzoeksbureau Arcadis in de hand, was dat de extra stikstof door de aanpak van de N65 niet veel meer was dan ‘de uitstoot van een poepende hond’.

Dat bleek achteraf niet te kloppen. Op het moment dat de verkeerslichten weg zijn en de N65 verdiept is aangelegd, komen er vanwege de verbeterde doorstroom per dag 2.000 extra auto’s en 300 extra vrachtwagens over de N65. Bij zo’n forse verkeerstoename was destijds het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk geweest. Op die manier zou goed in kaart gebracht zijn wat de effecten voor het milieu en de gezondheid van de aanwonenden zou zijn. Dat is dus, ondanks alle bezwaren destijds, niet gebeurd.

Wetswijziging: geen milieueffectrapport nodig

Nu moet er alsnog een milieueffectrapport worden opgesteld, zou je denken. Niet dus. In de tussentijd is de wetgeving namelijk veranderd. Als het bestemmingsplan opnieuw behandeld zou worden, is er daardoor wettelijk géén milieueffectrapport meer nodig. Alles opnieuw doen heeft dus geen enkele zin en zou alleen maar heel veel tijd kosten. Dan komt er ook geen uitspraak meer in de lopende beroepsprocedures bij de Raad van State. Dat betekent dat alles op de lange baan wordt geschoven en de inwoners van Vught met lege handen staan. D66 stemde daarom voor het niet alsnog uitvoeren van een milieueffectrapport. “Een keuze met gemengde gevoelens, maar op dit moment de enige verantwoorde optie”, aldus De Graaff tijdens de vergadering.

Op korte termijn duidelijkheid

Met het besluit van de gemeenteraad is de weg vrij voor de Raad van State om in april een weloverwogen beslissing over de N65 te nemen. “Wij willen dat er op korte termijn duidelijkheid komt voor de inwoners van de gemeente Vught”, aldus De Graaff. “De procedure bij de Raad van State is de manier om alle belangen te wegen, feit en fictie van elkaar te scheiden en erachter te komen of voor het bestemminsplan de juiste bestuurlijke procedures zijn doorlopen.”

D66 is altijd voorstander geweest van de ombouw van de N65, mits dit zou bijdragen aan een verbeterde leefomgeving voor Vught. D66 heeft tegen het bestemmingsplan gestemd, omdat de knelpunten in het wegennet nog niet op een acceptabele wijze waren opgelost en inwoners zich niet gehoord voelden. Het woord is nu aan de rechter om het N65 bestemmingsplan definitief te maken, aan te geven dat er aanpassingen moeten komen of om het te vernietigen.

Een beter plan voor de N65

Het debat in de gemeenteraad ontspoorde toen Gemeentebelangen fel van leer trok tegen D66 en CDA over de verkiezingscampagne van 2020 waarin beide partijen er op wezen dat er te veel knelpunten zijn door het plan voor de N65. Bij herhaling werd Gemeentebelangen in het debat gewezen op de onwaarheden die zij daarbij vertelde. De indruk ontstond dat Gemeentebelangen, door zo de aanval te kiezen, de fouten uit de vorige raadsperiode probeerde te verbloemen in plaats van in gesprek te gaan over hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Al in de commissie gaf de heer Van Woesik (Gemeentebelangen) toe dat in de vorige bestuursperiode fouten zijn gemaakt rondom het bestemmingsplan voor de N65 en dat hij net als D66 ook kansen ziet voor ‘een beter plan voor de N65’ is. D66 pakt graag die handschoen op en wil samen met Gemeentebelangen kijken of we daarvoor de handen ineen kunnen slaan.

Zie verder:
N65: oversteek De Bréautélaan-Martinilaan tóch zonder steile helling (september 2021)
D66 heeft hoge verwachtingen van traject nieuwe Mobiliteitsvisie (mei 2021)
D66 geschrokken van fouten in stikstofberekening N65 (februari 2021)
Memo gedeputeerde over stikstoffout N65 (februari 2021)
Uitkomst N65: lastige maar verdedigbare keuze (februari 2021)
Groen licht voor coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het hoofdstuk verkeer in het verkiezingsprogramma van D66 (november 2020)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (mei 2020)
Vragen D66 bestemmingsplan N65 (mei 2020)
D66 tegen snelheidsverhoging naar 80 kilometer op de N65 (februari 2020)

Reageren?
Stuur een e-mail naar: fractie@d66vught.nl