Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 maart 2022

D66 vraagt wat Vught kan doen na Russisch oorlogsgeweld in Oekraïne

Sinds een week voert Rusland een verschrikkelijke aanval uit op Oekraïne. Inmiddels zijn 1 miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, hun land uit gevlucht. De VN verwacht dat dit aantal kan stijgen tot 5 miljoen wanneer deze oorlog langer voortduurt. De eerste vluchtelingen zijn in Nederland aangekomen. Er worden in ons land allerlei landelijke en lokale initiatieven genomen om Oekraïne te helpen.

We hebben in dit stadium enkele vragen die betrekking hebben op de gemeente Vught:

  1. Welke initiatieven zijn er bij de gemeente bekend en welke rol ziet de gemeente voor zich in de ondersteuning en facilitering hiervan?
  2. Is er opvangcapaciteit, onderwijscapaciteit en capaciteit voor geestelijke ondersteuning voor oorlogsvluchtelingen in onze gemeente en werkt de gemeente hieraan?
  3. Is er regelgeving die wellicht moet worden aangepast of ruimhartig toegepast om inwoners de kans te geven Oekraïense vluchtelingen te helpen, zoals het Parapluplan Kamerverhuur?
  4. Op welke wijze geeft de gemeente blijk van steun aan Oekraïne, bijvoorbeeld door het uithangen van de Oekraïense vlag, het blauwgeel verlichten van het raadhuis en/of andere manieren?
  5. Heeft de gemeente een contract met Gazprom of doet zij zaken of heeft zij contacten met andere Russische of aan Rusland gelieerde bedrijven of organisaties? Zo ja, worden deze beëindigd?
  6. De energiekosten stijgen explosief. Bereidt de gemeente extra hulp of ondersteuning voor, voor die inwoners die hun energierekening niet meer kunnen betalen?

Zie ook:
de ingediende vragen