Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 maart 2022

Groen licht voor uitbreiding De Leydraad

D66 is blij dat de bouw van een extra lokaal voor basisschool de Leydraad definitief doorgaat. De bouw moet na de zomervakantie klaar zijn. Het extra lokaal is nodig vanwege de groei van het leerlingenaantal op de school. Uit de prognose blijkt dat de Leydraad de komende jaren groot genoeg blijft om een extra lokaal te bouwen.

De gemeenteraad heeft het resterende bedrag dat nodig was voor de noodzakelijke uitbreiding goedgekeurd. Vanwege hogere bouwkosten en grondstofprijzen was er extra geld nodig. Dat was overigens al voorzien toen de raad vorig jaar groen licht gaf voor de bouw. Toen was er echter nog gerekend met de prijzen van begin 2021 en was de verwachting dat het totaalbedrag hoger zou worden als de prijzen zouden blijven stijgen.

Uitbreiding jaar eerder klaar dan gepland

Uiteindelijk ging de hele gemeenteraad akkoord met het bedrag. Opvallend was dat Gemeentebelangen tijdens de raadsvergadering kritiek uitte op de school en de wethouder Potters; zij zouden de uitbreiding hebben vertraagd. Het tegendeel is echter waar, want de uitbreiding is een jaar eerder klaar is dan gepland, namelijk al in 2022 en niet in 2023. Dat verdient juist een compliment aan de school en de wethouder, omdat zij in het belang van Cromvoirt en de kinderen van de Leydraad in het bijzonder, extra vaart gemaakt hebben.

D66 is in ieder geval heel tevreden dat de capaciteit van de Leydraad na de zomer al weer helemaal op orde is en de bovenste klassen, die nu tijdelijk in de Battle Axe zitten, weer op hun oude stek kunnen terugkeren.