Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 april 2022

D66 blij met komst 58 betaalbare en middeldure appartementen Wolfskamerweg

De gemeenteraad heeft unaniem het bestemmingsplan voor 58 betaalbare en middeldure appartementen aan de Wolfskamerweg goedgekeurd. “Een geweldige ontwikkeling”, aldus D66-raadslid Dianne Schellekens. “Mooi dat deze woningen, waar veel vraag naar is, gebouwd gaan worden. En goed dat het college met de ontwikkelaar heeft afgesproken dat de woningen door een loting door een notaris worden verdeeld. Zo maakt iedereen evenveel kans en wordt voorkomen dat de woningen alleen gaan naar mensen die een pluspakket kunnen betalen.”

D66 wil dat het accent bij nieuwbouw komt te liggen op betaalbare en middeldure woningen. Dat is ook afgesproken in het coalitieakkoord en verder vormgegeven in de woonvisie waarin de gemeenteraad de ambitie van 2.000 nieuwe woningen in 10 jaar heeft omarmd. Met 58 appartementen, waarvan 30 in de categorie betaalbaar (tot €250.000,- V.O.N.) en in de categorie middelduur (tot €400.000,- V.O.N.), wordt met dit plan daarvan weer een stukje ingelost.

Extra betaalbare woningen

Het plan voor het omzetten van deze bedrijfslocatie naar woningen was er al langer. Het college heeft in overleg met de ontwikkelaar het plan nóg beter gemaakt door de dure woningen eruit te halen en extra betaalbare en middeldure woningen toe te voegen. In totaal worden 13 appartementen meer gerealiseerd dan er in april 2021 werden aangekondigd. Dat is goed nieuws, want juist naar de woningen is de vraag groot in onze gemeente. Wat D66 betreft kan de schop dan ook zo snel mogelijk de grond in.

Als de gemeente nu zou starten met dit plan zou er een participatietraject met omwonenden en stakeholders de eerste stap zijn geweest. Maar dat was nog niet de gewoonte toen dit plan werd voorbereid in 2019. Desondanks vindt D66 dat er de afgelopen maanden voldoende is gedaan om de omgeving te betrekken en te informeren. Er is slechts één bezwaarmaker tegen het plan. De ontwikkelaar is in gesprek gegaan met de bezwaarmaker en naar aanleiding hiervan zijn er aanpassingen aan het bouwplan gedaan.

Gelijke kans op woning door loting

Wij verwachten dat er veel mensen een poging gaan doen om een van deze appartementen te kopen. ‘Mensen dus, géén investeerders en speculanten. Iedere koper moet dezelfde kans hebben op een woning”, zegt Schellekens. “Dat mag niet beïnvloed worden door de keuze voor een pluspakket, zoals een eigen parkeerplaats of luxere keuken. Want het zat D66 enorm dwars dat bij de verkoop van de huizen op het Isabellaveld de toewijzing die niet transparant was. Daardoor had de ontwikkelaar de kans vooral huizen toe te wijzen aan de mensen die ook kozen voor extra’s zoals een luxere keuken of badkamer. Het is dus heel goed dat het college op verzoek van de gemeenteraad heeft doorgepakt en hierover afspraken heeft gemaakt met de ontwikkelaar, waardoor dat hier niet kan gebeuren.”

Extra kansen

De communicatie over de verkoop van de appartementen wordt eerder gestart naar de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Zo hopen we dat onze inwoners voldoende tijd hebben om zich in te schrijven. Daar hoort voor ons ook een Vughtse makelaar bij, ook dat geeft extra focus op kopers uit Vught. Tegelijkertijd is het realiteit dat voor iemand van buiten Vught de kansen bij loting gelijk zijn. D66 wil geen afspraken maken om mensen buiten te sluiten. Mensen van buiten Vught kunnen namelijk óók Vughtenaren zijn, ooit hier opgegroeid, of uit nood in een andere gemeente zijn gaan wonen. Of neem nou een hulpbehoevende oudere die graag dichterbij de kinderen in Vught wil wonen, zodat zij ook wat zorg kunnen verlenen. Die moeten we toch niet buiten de gemeentegrens houden!

Zie ook:
Unaniem aangenomen Woonvisie is ommezwaai van woonbeleid Vught (9-10-2021)