Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 mei 2022

Financiële zekerheid voor DePetrus, maar geen blanco cheque

De gemeenteraad heeft 19 mei unaniem ingestemd met het verlenen van een exploitatiebijdrage van 138.710 euro per jaar voor de periode 2023-2036. “DePetrus is een parel voor Vught en ik ben blij dat de gemeente op deze manier structureel financiële zekerheid biedt”, aldus D66-fractievoorzitter Jan-Willem Verlijsdonk.

Sinds de opening in 2016 is DePetrus een prachtige ontmoetingsplek en maatschappelijk middelpunt in het hart van Vught. Zo zijn in de voormalige kerk de bibliotheek, ABZ, de wereldwinkel en het Vughts Museum gevestigd.

De stichting Ontmoetingscentrum DePetrus voert het beheer over het openbare gedeelte van DePetrus. De stichting huurt de ruimte van DePetrusBV en verhuurt de ruimte vervolgens onder aan diverse maatschappelijke organisaties. De mogelijkheden van de stichting om zelf inkomsten te verwerven zijn echter beperkt, met vooral incidentele huur omdat inkomsten uit horeca ontbreken. Daarom verstrekt de gemeente de stichting jaarlijks een bijdrage in de exploitatie. Het raadsbesluit betekent niet dat de subsidie wordt verhoogd, wel dat deze wordt verlengd tot 2036 (met een jaarlijkse correctie met het indexpercentage uit de gemeentelijke Kadernota). Daarbij is afgesproken dat DePetrusBV de stichting de mogelijkheid geeft om kosteloos extra vergaderruimte te exploiteren en incidenteel het oksaal te verhuren.

Geen blanco cheque

Met het verlengen van de subsidie tot 2036 is het voortbestaan van een toekomstbestendige DePetrus gegarandeerd. De maatschappelijke organisaties in DePetrus zijn verzekerd van huisvesting en kunnen dus plannen voor de lange termijn ontwikkelen. “Dat is belangrijk, want de subsidie mag geen blanco cheque zijn”, zegt Jan-Willem Verlijsdonk. “Wij hebben het college dan ook opgeroepen om met stichting Ontmoetingscentrum DePetrus en de aan DePetrus verbonden maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over hun ideeën voor de komende jaren om DePetrus nog aantrekkelijker te maken voor onze inwoners en te zorgen dat DePetrus blijft bruisen met aantrekkelijke activiteiten en evenementen.”