Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juli 2022

Vught houdt koers met volgende stap in zon- en windbeleid

In de raadsvergadering van 19 mei jl. stemde een ruime meerderheid van de raad in met het voorstel van het college om te komen tot een beleidskader voor grootschalige opwek van duurzame energie op Vughts grondgebied en de aanwijzing van zoekgebieden voor zon- en windprojecten. Er was lof voor het burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt. Het voorstel werd echter niet in integraal overgenomen omdat het voorstel in het burgerinitiatief om het onderzoeken van windenergie uit te stellen door een meerderheid van de raad niet verantwoord werd geacht. D66 heeft zich sterk gemaakt voor dit besluit van de raad. “Wij vinden dat de gemeente alle mogelijkheden voor opwek van zowel wind- als zonne-energie moet onderzoeken”, zegt D66-raadslid Willem Jan de Graaff. “Voor mij is de keuze heel simpel. Als ik moet kiezen tussen een klimaatcatastrofe en een windmolen dan kies ik voor het laatste.”

Koers houden

De gemeente Vught heeft regionale afspraken gemaakt binnen de ‘Regionale energiestrategie’ (RES) over de doelstellingen voor de duurzame opwek van stroom door zon- en/of windenergie. “We moeten ons committeren aan de gemaakte afspraken en als gemeente een bijdrage leveren aan duurzame energie; voor onze leefwereld en voor toekomstige generaties”, aldus De Graaff. De oorlog in Oekraïne heeft bovendien duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om eigen energie op te wekken en zo minder afhankelijk te zijn van het buitenland.” Met het genomen besluit houdt de gemeente Vught dus koers voor een duurzame toekomst. Een definitief besluit over grootschalige opwek van duurzame energie wordt naar verwachting volgend jaar door de raad genomen.

Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt bevat goede suggesties

Door een groep betrokken Cromvoirtenaren is het Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt ingediend. Samengevat gaat het burgerinitiatief over het volgende: Zij willen ondersteuning voor het maken van een eigen plan voor het opwekken van energie van, voor en door eigen inwoners en ondernemers. En ze vragen de gemeenteraad om eerdere besluiten te herzien. De doelen voor windenergie moeten hieruit worden verwijderd en de besluitvorming voor inzet van windenergie en grootschalig zon op land moet worden uitgesteld tot 2030.

Het burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt heeft verschillende suggesties gedaan om de gemeente verder op weg te helpen naar onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen. De fractie van D66 heeft met de initiatiefnemers gesproken waarbij zij verschillende voorstellen hebben toegelicht.

De fractie van D66 waardeert de voorstellen van Duurzaam Cromvoirt, die veel goede elementen bevatten waar we als gemeente zeker mee aan de slag moeten en ook gaan. Het initiatief sluit echter onvoldoende aan bij de aanpak van de Regionale Energie Strategie. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in de besparingsopgave waarbij de privé opwek van energie op eigen dak onder besparingsopgave valt. Het plan van Duurzaam Cromvoirt draagt zeker bij aan het behalen van de RES-doelstellingen, maar kan niet de aanpak vervangen zoals deze voor de gemeente Vught is afgesproken in de RES.

Uitstel onderzoek niet acceptabel

Grootste bezwaar tegen het Burgerinitiatief is het hun voorstel om de planvoorbereiding voor windturbines en zonnevelden stil te leggen tot 2030. “Dat is voor D66 niet acceptabel”, aldus De Graaff. “Als grootschalige opwek van windenergie op land niet nodig zou zijn, zijn wij de eerste om dat te benoemen. Maar vooralsnog zien wij een toenemende vraag aan elektriciteit. We moeten nu dus vooral doorgaan met onderzoeken wat de mogelijkheden en knelpunten zijn. Daarbij zijn ook voor D66 de gezondheid van omwonenden en de leefbaarheid belangrijke onderdelen om tot een goede afweging te komen. We hebben gezondheid niet voor niets als belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma en in het coalitieakkoord laten opnemen.”

Samenwerking opzoeken

D66 vindt het goed dat het college heeft aangegeven om de samenwerking op te zoeken met Duurzaam Cromvoirt en wordt opgenomen in de samenwerking die ook al net Vet Vught en HOT bestaat. D66 heeft het college opgeroepen om de raad te informeren over welke elementen uit het plan van Duurzaam Cromvoirt in samenwerking met Cromvoirtse inwoners door de gemeente gerealiseerd kunnen worden.

Zie ook:
Meer informatie over het indienen van een burgerinitiatief
D66 wil ambitieuze investeringen in zon- en windenergie (november 2021)
Informatie gemeente Vught over windmolens
Informatie gemeente Vught over klimaat en energie
Hoofdstuk 6 van het verkiezingsprogramma D66 Vught over gezonde groene gemeente