Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 september 2022

D66-fractievoorzitter Jan-Willem Verlijsdonk stelt raadszetel beschikbaar

D66-fractievoorzitter en raadslid Jan-Willem Verlijsdonk heeft besloten zijn raadszetel ter beschikking te stellen. Het raadswerk bleek voor hem niet langer te combineren met zijn jonge gezin en zijn fulltimebaan. Naar verwachting zal zijn opvolger worden benoemd in de eerstvolgende raadsvergadering op 3 november. Op dat moment zal Verlijsdonk afscheid nemen van de raad.

Het besluit om zijn raadszetel ter beschikking te stellen, heeft Verlijsdonk reeds voor de zomer genomen. Dat gebeurde in goed overleg met zijn familie, vrienden en de fractie en het afdelingsbestuur van D66. Op die manier hadden de fractie en het bestuur voldoende tijd om te zorgen voor een opvolger en voor een goede overdracht. Dion Meuwissen zal voorlopig als waarnemend fractievoorzitter fungeren.

Geen gemakkelijk besluit

“Het was geen gemakkelijk besluit”, aldus Verlijsdonk. “Ik ben nu bijna twee jaar raadslid in onze mooie gemeente en heb er in die tijd alles aan gedaan om het raadslidmaatschap te combineren met mijn gezin en werk. Maar uiteindelijk heb ik toch moeten concluderen dat de offers die het raadswerk vraagt, te groot zijn. Vooral ook van mijn vrouw, want zij moet thuis steeds de gaten dichtlopen als ik voor de raad op pad ga. Ook met mijn werk knelt het regelmatig. Ik ga het raadswerk zeker missen, want ik vind het uitdagend, belangrijk en bovendien erg leuk. Elke keer als ik in onze prachtige raadszaal het woord mag voeren, voelt het toch als een hele eer om onderdeel te zijn van die lange democratische traditie.”

Verantwoordelijkheid nemen

Verlijsdonk was het brein achter de succesvolle verkiezingscampagne die D66 met een recordaantal van 5 zetels de grootste landelijke partij in de Vughtse raad maakte. Daarmee werd de basis gelegd voor de huidige coalitie en een coalitieakkoord met een duidelijke D66-signatuur. In de raad viel Verlijsdonk op doordat hij tijdens het debat vaak de verbinding zocht met andere partijen. Achter de schermen heeft hij veel werk verzet rondom de thema’s bestuurlijke vernieuwing en bestuurscultuur.

Verlijsdonk stond in eerste instantie op een onverkiesbare plek, maar kwam toch in de raad. “Jan-Willem nam zijn verantwoordelijkheid toen we door onze ongekende verkiezingsuitslag een beroep op hem deden”, vertelt D66-afdelingsvoorzitter Henk Klösters. “En toen de vorige fractievoorzitter begin dit jaar stopte, was het Jan-Willem die bereid was om deze taak over te nemen. Nu neemt hij weer zijn verantwoordelijkheid; maar deze keer richting zijn gezin. Ik weet dat het besluit hem zwaar viel, daarom vind ik het een dappere beslissing.”

Blijvend betrokken

En nu? “Heel cliché, maar meer tijd voor het gezin”, antwoordt Verlijsdonk. “Ik ga op vrijdagmiddag de F-jes van mijn dochtertje hockeytraining geven bij MOP. En natuurlijk blijf ik betrokken bij de D66-afdeling; de campagne voor de Provinciale Staten komt eraan en misschien stel ik me de toekomst wel verkiesbaar voor het D66-afdelingsbestuur.”