Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 oktober 2022

D66 blij met rem op ongebreidelde bouw van boerderijvilla’s in het buitengebied

D66 is blij met de unaniem aangenomen visie ‘wonen in het buitengebied’. Hierin staat wat er wel en wat er niet kan. Daarbij staat landschapskwaliteit van ons groene buitengebied centraal. Door terughoudend te zijn met nieuwe bebouwing buiten de komgrenzen van onze dorpen zorgen we ervoor dat we ons mooie buitengebied behouden.

Aanleiding van het opstellen van de visie was de ongebreidelde bouw in het buitengebied van de afgelopen jaren. Tientallen boerderijvilla’s verrezen in het buitengebied. Dat waren door de provincie uitgegeven bouwtitels van boeren die ermee stopten. Het waren echter géén gestopte boerenbedrijven uit de gemeente Vught. Voorbeeld: een boer die met zijn bedrijf stopte in Boekel, mocht een extra huis bouwen in het buitengebied. Dat mocht overal in Brabant. Vanwege de populariteit van en hoge grondprijs in Vught verrezen er nogal wat in ons buitengebied. Ongewenst, aldus D66. En dan vaak ook niet de woningen die we juist hardst nodig hebben.

In de duidelijke visie staat precies op welke plekken er nog wel woningen toegevoegd kunnen worden en waar niet. Verder zijn er een aantal zogenoemde ‘uitleggebieden’ aangewezen. Dat zijn gronden die grenzen aan de bebouwde kommen van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Onder strikte voorwaarden kan er een onderzoek komen naar de ontwikkeling ervan voor bebouwing.

Complimenten van de provincie voor de visie

De visie kreeg de complimenten van de provincie Noord-Brabant, die de opzet van Vught als een soort van blauwdruk ziet: eerst kijken wat je binnen de bebouwde kom nog kan ontwikkelen en pas in uiterste gevallen de komgrens uitbreiden. Dat is ook wat D66 voor ogen staat. We willen een ambitieus bouwprogramma realiseren. Geen 1000 woningen erbij tot 2030, maar 2000 woningen. Die willen we vooral binnen de bebouwde kommen bouwem. Dat kan, want uit het woningbouwprogramma van het college blijkt dat er meer dan 2000 woningen binnen de bebouwde kom gerealiseerd kunnen worden.

De nieuwe visie was niet voor iedereen een fijne boodschap. Voor sommige van onze inwoners was het een streep door plannen, die door de nieuwe visie niet door kunnen gaan. Deze waren zeer divers: van het bouwen van een huis op een weiland tot aan het ontwikkelen van een gated community voor ouderen bij de IJzeren Man.

Geen gevaar meer voor willekeur

D66 is blij dat er geen hardheidsclausule is vastgesteld. Dat houdt in dat er in bepaalde gevallen afgeweken kan worden van de visie. Dat lijkt op maatwerk, maar in de praktijk loert dan het gevaar op willekeur. Met deze visie wordt dat voorkomen. En dat is volgens D66 grote winst.