Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 januari 2023

Afscheid Fons Potters: Vught verliest zeer kundige en bevlogen bestuurder

Fons Potters neemt afscheid als wethouder namens D66 in de gemeente Vught. Hij trok zijn conclusies nadat een nipte meerderheid van de raad het vertrouwen in hem opzegde. “We zijn erg teleurgesteld over dit onverwachte en onnodig einde van de periode van Fons als wethouder”, aldus D66-voorzitter Henk Klösters. “Vught verliest een zeer kundige en bevlogen politicus, met een lange staat van dienst die veel heeft betekend voor onze gemeente.”

Potters is al bijna dertien jaar actief in de Vughtse politiek. Hij was een van de drijvende krachten achter de terugkeer van D66 in de Vughtse gemeenteraad in 2010. Als kersvers raadslid werd hij meteen fractievoorzitter, nadat Wilbert Seuren namens D66 wethouder werd. In 2015 volgde Potters Seuren op als wethouder. In die periode legde hij onder meer de basis van de plannen voor het aanpakken van de N65 en de verdieping van het spoor, was hij verantwoordelijk voor de bouw van basisschool De Avonturier en het redde hij de cultuureducatie in Vught.

In de periode 2018-2021 volgde een periode als raadslid in de oppositie. Potters viel op door zijn scherpe, maar altijd inhoudelijke manier van oppositie voeren. Zo ageerde hij fel tegen beleid van het toenmalige college om geen sociale huurwoningen bij te bouwen en tegen de gesloten bestuurscultuur zonder participatie van inwoners. Ook stemde hij, net als de rest van de D66-fractie, met tegenzin tegen het uiteindelijke plan van het college voor de N65. Hij stak niet onder stoelen of banken dat het plan beter moest, omdat het onvoldoende rekening hield met de extra belasting van het onderliggend wegennet en toegenomen stikstofuitstoot, wat uiteindelijk de belangrijkste redenen waren voor de Raad van State om het hele plan van tafel te vegen.

Historische verkiezingswinst

De herindelingsverkiezingen in 2021 leverden D66 Vught met Potters als lijstrekker het grootste aantal stemmen op in zijn geschiedenis, wat resulteerde in vijf zetels. “Fons was zonder twijfel het creatieve brein achter de campagne en was wekenlang onvermoeibaar in de weer met posters, borden, debatten en interviews”, aldus campagneleider Jan-Willem Verlijsdonk. Na verkiezingen vormde D66 samen met PvdA-Groenlinks, VVD en CDA een coalitie. In het coalitieakkoord komen veel belangrijke speerpunten van D66 terug; onder meer betaalbaar wonen, duurzaamheid en bestuurlijke vernieuwing. Fons Potters werd wethouder en eerste locoburgemeester.

Geen tweede kans

In de raadsvergadering van 20 januari kwam er een voortijdig einde aan het wethouderschap van Potters. Gemeentebelangen en PLV dienden een motie van wantrouwen in tegen de wethouder, naar aanleiding van het onderzoek voor tijdelijk wonen, waarover in verschillende wijken veel protest ontstond. De motie werd gesteund werd door coalitiepartij VVD, die daarmee een einde maakte aan de coalitie.

“Fons wilde graag resultaten boeken om de woningnood aan te pakken en zo snel mogelijk tijdelijke woningen realiseren”, legt fractievoorzitter Dion Meuwissen uit. “Daarbij is de communicatie richting inwoners en raad niet goed geweest. Fons heeft hiervoor de politieke verantwoordelijkheid genomen en namens het college excuses aangeboden. Helaas is hem door een aantal partijen geen tweede kans gegund. In dit dossier was nog geen enkel besluit gevallen en niemand is benadeeld. Er werden nu opeens allerlei andere zaken bijgesleept waarin de waarheid verdraaid werd. Dat is karaktermoord en niet fair. Zeker niet voor iemand die zich bijna dertien jaar met hart en ziel heeft ingezet voor Vught en zoveel heeft gedaan voor onze inwoners.”

Veel bereikt, nog meer in de pijplijn

Aan het einde van de bewogen raadsvergadering nam Fons Potters voor een laatste maal het woord. Hij bedankte zeer professioneel de D66-fractie, het college en de ambtenaren voor de samenwerking. En natuurlijk zijn gezin voor alle steun. Ook stond hij stil bij de indrukwekkende lijst van resultaten die hij de afgelopen twee jaar als wethouder heeft bereikt. Onder meer de een nieuwe Woonvisie, de Lokale Educatie Agenda, het nieuwe afvalbeleid, het meest verregaande antispeculatiebeding van Nederland, de voorbereiding van uitbreiding van Het Kwartier, de nieuwbouw van de Zuiderbosschool die inmiddels gestart is ondanks de financiële tegenslag en Voorbrug dat in de planning zit voor bijna 1.000 woningen. Ook op het gebied van transparantie en burgerparticipatie zijn er grote stappen gezet ten opzichte van het verleden.

Potters neemt aanstaande maandag afscheid van alle ambtenaren. Voorlopig valt hij niet in een zwart gat. “Er is genoeg te doen in de campagne voor D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart”, aldus Potters. “Daarna ga ik nadenken over de toekomst. Maar natuurlijk zal ik actief betrokken blijven bij onze afdeling.”

Verklaring wethouder Potters na de stemming

Voorzitter,

De uitslag van de stemming is duidelijk. De meerderheid van de gemeenteraad ziet geen rol meer voor mij als bestuurder van Vught. Ik trek daaruit mijn conclusie. Dit betekent dat komende maandag mijn laatste werkdag is bij de gemeente Vught.

Er zijn felle en in mijn ogen zeer onterechte woorden uitgesproken. Leugens zijn wel de ergste, maar dat soort kwalificaties laat ik aan degene die dat gezegd heeft. Ik heb me de afgelopen twee jaar als wethouder naar eer en geweten ingezet om er het beste voor de gemeente Vught van te maken of het beste voor Vught eruit te halen.

Geen daadkracht werd er gesteld. Geen resultaten. Nou, ik wil er graag enkele benoemen, omdat ik er heel trots op ben dat ze in een kort tijdsbestek van twee jaar bereikt zijn.

Het nieuwe afvalbeleid bijvoorbeeld. We zetten meer in op zwerfafval, binnen een straal van 500 meter is er overal nu een glasbak, we krijgen vanaf 1 april papiercontainers, we voeren als eerste gemeente in de regio de ja-ja-sticker in en de tarieven voor afval zijn fors verlaagd.

De Lokale Educatieve Agenda dan. Gisteren is deze met alle betrokken partijen ondertekend in Jongerencentrum Elzenburg. De ambitie is torenhoog: we willen met de uitvoeringsagenda de beste onderwijsgemeente van Brabant worden. 

Ook op wonen is veel bereikt. De nieuwe woonvisie zorgt ervoor dat ontwikkelaars ook betaalbare woningen moeten bouwen. De tijd van alleen maar villa’s bouwen is voorbij is en het verbod om sociale huurwoningen bij te bouwen, zoals de vorige coalitie had bepaald, is ongedaan gemaakt. Verder ben ik trots op het meest vergaande anti-speculatiebeding van Nederland, zodat speculanten Vught voorbij rijden. Verder hebben we nog nooit zo’n uitgebreid woningbouwprogramma gehad. Voor Voorburg zitten er nu bijna duizend woningen in de planning. Hierover wordt u binnenkort bijgepraat. En van wat er al gepland stond, is meer betaalbaar toegevoegd, zelfs sociale huurwoningen.

Ook voldoen we al twee jaar aan onze statushouders-opgave. Dat is elke keer gelukt en ik vind het fijn dat we als gemeente niet meer duiken. Ook de opvang van Oekraïners heeft Vught goed voor elkaar. Ook is het fijn dat de relatie met de Woonstichtingen sterk verbeterd is. Goed dat er nu heldere afspraken liggen over wat corporaties en gemeente van elkaar kunnen verwachten.

En laat ik Helvoirt niet vergeten. De oprichting van Lokaal30 in het HelvoirThuis, de redding van D’n Inbreng en het openhouden van de milieustraat in Haaren voor onze inwoners, met name die in Helvoirt. 

Er zijn grote slagen gemaakt in transparanter maken van besluitvorming door middel van participatie. Participatie van jongeren en kinderen heeft vorm gekregen. Wat waren dat mooie en geslaagde bijeenkomsten met jongeren die hun eindpresentatie in DePetrus hielden en de bijeenkomsten met kinderen die meedachten over de omgevingsvisie. En de Lokale Sociale Agenda was het toppunt van hoe je met participatie tot een prachtig resultaat kunt komen. 

Een extra schoollokaal bij De Leijdraad in Cromvoirt was binnen een jaar gerealiseerd. Het project was zelfs een jaar eerder klaar dan gepland. De start van de nieuwbouw  van het Zuiderbos, ondanks financiële tegenslag: eindelijk! We kunnen die leerlingen niet in de kou laten staan. En dat de meeste van buiten Vught komen, was voor mij geen reden om me er daarom maar minder hard voor in te zetten. De nieuwbouwplannen voor Het Kwartier zijn klaar; alle varianten vandaag nog naar u gestuurd ter besluitvorming. 

En tot slot de overdracht van de Driesedam, die al 8 jaar op de lijst van toezeggingen staat: het akkoord daarover kan ik nèt niet tekenen, omdat Charlotte van Beuningen dat nog formeel moet besluiten. 

En dan waren er nog een hoop successen van voorgangers, die wil ik zeker niet benoemen en naar me toetrekken, want die werden op een presenteerblaadje aangereikt, zoals de bouw van het nieuwe centrum. Voor mijn opvolger liggen een hoop inkoppers klaar. Na twee jaar hard werken, kwam de rest van de oogst in zicht. Ik zal hem van de zijlijn zien binnenkomen.

Ik bedank iedereen met wie ik fijn heb kunnen samenwerken. Niet alleen de afgelopen twee jaar als wethouder, maar ook de jaren sinds 2010 in de Vughtse politiek. Op nummer 1 staan de mensen van D66 en de fractie in het bijzonder. Fantastisch hoe zij mij gesteund hebben. Dianne, Dion, Willem-Jan, Pieter, heel veel dank. En mijn speciale dank aan de collega’s Vos en Van de Ven. Op veel dossiers hadden we raakvlakken, maar ook persoonlijk heb ik het als geweldig ervaren om met jullie samen te mogen werken. En het thuisfront niet te vergeten. Astrid, zonder haar steun had ik dit werk nooit kunnen doen. En richting de kinderen: papa is nu ook weer eens een avond thuis.

Het ga jullie goed!

 

Statement fractie D66 na de verklaring van Potters

We danken de wethouder voor de beantwoording en het aanbieden van zijn excuses voor de gang van zaken. Voor ons is dit afdoende.

Ook D66 betreurt de commotie die is ontstaan door de RIB Tijdelijk Wonen. Dit had niet zo moeten lopen. Deze coalitie staat onverkort voor participatie, en die komt er aan voor tijdelijk wonen. Er is geen sprake van een onomkeerbaar besluitm het is pas het begin van het zoeken naar plekken voor tijdelijke woningen. De handelwijze van het college en de wethouder in dit dossier rechtvaardigt voor ons geen motie van wantrouwen. We zullen die dan ook niet steunen.

Er werd vanavond van alles bijgesleept wat niet is aangegeven in de interpellatie. Wij zijn onaangenaam verrast door de wijze waarop een aantal dossiers onterecht en onjuist bij elkaar worden geveegd in de motie van wantrouwen. Het wordt gebruikt om karaktermoord te plegen op een capabele en competente wethouder.

De D66-fractie dankt wethouder Potters voor zijn tomeloze inzet voor en enorme positieve bijdrage aan onze gemeente. Vught verliest hiermee een buitengewoon capabele bestuurder met een groot hart voor Vught.

Door het steunen van de VVD van de motie van wantrouwen, valt voor D66 de basis weg voor samenwerking met de VVD. Omdat de VVD deze keuze maakt, zien wij ons genoodzaakt om uit de coalitie te stappen.