Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 maart 2023

Mooie woorden bij afscheid Dianne Schellekens van de gemeenteraad

Op donderdag 2 maart jl. nam Dianne Schellekens afscheid als gemeenteraadslid voor D66. Dianne was 13 jaar met hart en ziel actief in de Vughtse politiek. In 2010 startte zij als commissielid. Van de 9 jaar dat ze raadslid was, was ze 6 jaar fractievoorzitter.

De burgemeester bedankte haar voor haar grote betrokkenheid van Vught en de inhoudelijke wijze waarop zij haar raadswerk invulde. Vooral haar inzet voor bomen werd hierbij onderstreept. Nadat fractievoorzitter Dion Meuwissen haar bedankte voor tomeloze inzet voor Vught en voor D66 sprak Schellekens haar afscheidswoord uit. ‘’In Vught is nog een hoop te doen en dat bereik je alleen door samen te werken en een heldere bestuurscultuur, hard op de zaak, zacht op de relatie en nooit op de persoon.” volgens Schellekens. “Als raadslid doe je het nooit alleen, maar altijd samen met je eigen en de andere fracties. Ik ben heel dankbaar voor alle mooie dingen, die ik heb mogen doen voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.”

Alle fractievoorzitters spraken hun waardering uit voor de wijze waarop Schellekens haar raadswerk heeft ingevuld: constructief, betrokken, deskundig en integer.

Afscheidswoord van Dianne Schellekens

Voorzitter, collega-raadsleden,

Met een beetje pijn in mijn hart neem ik afscheid van de Vughtse politiek. Dankbaar dat ik de afgelopen 13 jaar het mandaat van de Vughtenaar heb gekregen en mij heb kunnen inzetten om hun belangen te behartigen.

Het mooie van raadswerk is dat je elke dag leert van inwoners van Vught. Een prachtige gemeente, waar het gezond wonen is tussen alle mooie bomen. Vught waar ik geboren ben en Cromvoirt en Helvoirt, de geboortedorpen van mijn ouders. Drie dorpen met een heel groot sociaal, groen en cultureel hart, waar ik geworteld ben en die me mede gemaakt hebben wie ik ben. Ik zal deze dorpen altijd koesteren. Daarom heb ik ze 3 bomen geschonken, elk dorp een, en ik verwacht nu dat jullie een gedegen bomenbeleid gaan vaststellen, zodat ze heel oud mogen worden.

Straks in de provinciale staten ga ik door voor een gezonde toekomst voor Brabant. Met een speciaal plekje in mijn hart voor Vught. Als politiek moeten we nu doorpakken om die toekomst groener te maken, minder stikstofbelasting, minder fijnstof, meer biodiversiteit en meer water vasthouden. Stilstand voorkomen, woningen bouwen en tegelijkertijd zorg dragen voor een vitale natuur en toekomst-bestendige kringlooplandbouw. Als rasechte D66-er ga ik dat doen door in gesprek te blijven met inwoners, boeren en ondernemers.

In Vught is nog een hoop te doen en dat bereik je alleen door samen te werken en een heldere bestuurscultuur, hard op de zaak, zacht op de relatie en NOOIT op de persoon. Vanuit mijn hart en mijn ervaring roep ik jullie op om te werken aan een open dialoog, met inwoners en met elkaar. Ik weet dat elk van jullie hier zit om het goede te doen voor Vught. Ik wens jullie veel wijsheid toe.

Dank voor de constructieve samenwerking met jullie allen. Als raadslid doe je het nooit alleen, maar altijd samen met je eigen en de andere fracties.

Dank voor de collegiale samenwerking binnen D66. Daarbij wil ik Fons speciaal noemen. Politieke maatjes, alles kan gezegd worden, alles kan opgelost worden, samen dag en nacht in touw voor Vught en D66 en je accepteert elkaars keuze. Met Dion, Willem-Jan, Pieter en Fons blijf ik samenwerken binnen D66. Als directe collega’s ga ik ze enorm missen.

Dank voor wat inwoners en organisaties met me gedeeld hebben, waardoor ik als volksvertegenwoordiger mijn werk beter kon doen. En soms voor mensen persoonlijk iets kon betekenen.

Tot slot heel veel dank voor alle mensen die mij door dik en dun steunen, eerlijk en kritisch zijn. Heel veel dank gaat uit naar Ivo, mijn rots in de branding.

Het is vreemd om na vanavond geen deel meer uit te maken van deze raad. De Brabantse campagne is afgetrapt. Ik ga door. Ik hou niet van afscheid nemen maar wel van verandering en ga het avontuur bij de provincie graag aan.

Kortom hier staat een dankbaar mens. Heel dankbaar voor alle mooie dingen die ik heb mogen doen voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

En kan ik jullie van dienst zijn, weet me te vinden, ik ben en blijf een Vughtenaar.

 Dankwoord van fractievoorzitter Dion Meeuwissen

Beste Dianne,

Vanavond nemen wij na 13 jaar afscheid van jou in deze raad en in de D66 fractie.

Je hebt een imposante carrière gemaakt, eerst als burgerlid, daarna als raadslid en ook als fractievoorzitter. Je hebt keihard gewerkt, en alles gegeven voor de publieke zaak.

Je passie voor het wel en wee in Vught, je inhoudelijke kracht, waren en zijn aanstekelijk en een inspiratie voor onze fractie en in denk dat ik hier mag spreken voor de raad als geheel.

Je stond altijd paraat, en met een geweldig netwerk binnen het Vughtse, was je een drijvende kracht voor onze afdeling. Van ontbijtsessies tot discussiebijeenkomsten in onze verkiezingswinkel, je hebt je wortels diep in de Vughtse samenleving. Je hebt een perfect gevoel voor wat er speelt en weet daar de essentie uit te halen. Je hebt luisterend oor voor iedereen. En je komt in actie en weet ons te overtuigen. Over onderwerpen als vrouwenemancipatie en verduurzaming was je je tijd ver vooruit. We hebben het vaak gehad over het verschil tussen theorie en praktijk.

Zo vertelde je me thuis eens dat je tijdens je studie ook met verve was geslaagd voor het vak huishoudkunde. Dat was een serieus vak. Dat zei je met de achtergrond van een enorme troep op het aanrecht. Om maar aan te geven dat tussen theorie en praktijk altijd een mooie uitdaging ligt. Inmiddels is het aardig opgeruimd overigens.

Je gaat nu de provincie in. Een mooie stap en een die erg bij je past. Met de uitdagingen die er liggen zijn jouw expertise en ervaring meer dan welkom. Je bent voor ons een politica van formaat.

We wensen je daar alle succes bij en ook niet te vergeten veel plezier. We zullen je gaan missen, dankjewel voor alles.

Mooie woorden van onder andere Dani Smith van de SP bij afscheid van Dianne Schellekens van de gemeenteraad.