Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 april 2023

D66-voorstel aangenomen: ‘IJzeren Man mag geen pretpark worden’

Bij de behandeling van het economisch en toeristisch beleidskader 2023-2032 miste D66 de zaken die nadrukkelijk in het coalitieakkoord stonden. Het ging onder meer over dat D66 het belangrijk vindt dat in de visie ook staat dat de grenzen bij de IJzeren Man meer dan bereikt zijn en dat er van extensieve recreatie inmiddels al geen sprake meer is. 

Vught heeft bovengemiddeld veel te bieden op recreatief gebied. D66 ziet daarin volop kansen. Niet alleen voor een prettig verblijf maar ook voor versterking van natuur en landschap. Ten aanzien van recreatie in de groene ruimte streven we daarom in Vught naar een profiel van kwaliteit en kleinschaligheid, zoals ook in het coalitieakkoord is vastgelegd.

D66 wilde dit graag geborgd hebben in de visie. Vandaar dat een amendement (wijziging van het voorstel) hadden ingediend dat hierop toeziet. De tekst die aan het beleidskader is toegevoegd, komt rechtstreeks uit het coalitieakkoord en luidde uiteindelijk:

“Er is geen behoefte aan dat het natuur/recreatiegebied De IJzeren Man uitgroeit tot een soort pretpark. Als de druk van massarecreatie te groot wordt, zullen we regulerend optreden.”

Weliswaar ligt het een en ander ook deels verankerd in het bestemmingsplan, maar een extra borging vanuit de visie kan het college handvatten geven voor vergunningverlening bij evenementen en wanneer er aanvragen komen om van het bestemmingsplan af te wijken of dit te wijzigen. Het was sowieso al heel vreemd dat zaken uit het coalitieakkoord over economie en recreatie niet in het kader stonden. Het amendement werd breed aangenomen, alleen de GB-fractie en twee raadsleden stemden tegen.

Zie ook:
– Brabants Dagblad 3.2.2023: Vught legt recreatiepark IJzeren Man tot 2032 aan banden: ‘Het moet geen pretpark worden
Ook D66 ziet niets in ‘Masterplan IJzeren Man & Fortduinen’ (april 2021)
Standpunt B&W Vught Masterplan IJzeren Man Fortduinen 
Hoofdstuk uit verkiezingsprogramma D66: Gezonde economie, recreatie
Landschapskwaliteit, natuur en draagvlak zijn voor D66 de groene draad (29 april 2020)
Illegale parkeerplaatsen IJzeren Man opgeheven na lang aandringen D66 (24 juli 2020)
De ingediende vragen over de parkeerplaatsen en het klimbos en de antwoorden  (juli 2020)
D66 wil meer openheid over ontwikkelingen IJzeren Man (12-3-2020)
Oplegger D66 – Beantwoording schriftelijke vragen IJzeren Man (5-3-2020)
D66 vraagt duidelijkheid over nieuwe ontwikkelingen bij de IJzeren Man (29-1-2020)
D66 bezorgd over allerlei nieuwe plannen bij de IJzeren Man (22-4-2019)

Reacties?
fractie@d66vught.nl