Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juli 2023

D66 positief over ontwerp Omgevingsvisie

De invoering van de Omgevingswet is een van de grote uitdagingen voor de gemeente de komende jaren. In ieder geval is door het vele uitstel het algemeen bekend dat deze wet ingevoerd gaat worden. Deze omgevingsvisie geeft dit voor het eerst handen en voeten. Tijdens de commissievergadering van 8 juli 2023 werd de concept omgevingsvisie voor het eerst, opiniërend, besproken. D66 vindt het om te een mooi, helder en goed doordacht document. Met goede balans tussen behoud en ontwikkeling en het geeft een compleet beeld. Bij de totstandkoming heeft brede participatie plaatsgevonden.

Hoewel het een dynamisch document is – moeten we wel goed zorgen dat korte termijn zaken niet te veel leidend zijn – zodat de omgevingsvisie als leidraad voor lange termijn houdbaar blijft en houvast geeft. De omgevingsvisie is gebouwd rondom vier leidende principes.

  1. Bodem en water zijn de basis van de leefomgeving. Dit betekent dat ons beleid en plannen alleen mogelijk en wenselijk zijn als de bodem en het water gezond blijven of gezonder worden, en water voldoende wordt vastgehouden en opgevangen;
  2. Iedereen die in de gemeente Vught woont, werkt en leeft is gelijkwaardig en kan meedoen. Dit betekent dat wij er in ons beleid en plannen rekening mee houden dat de openbare ruimte en voorzieningen zoveel als mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn;
  3. De leefomgeving moet gezond en veilig zijn. Dat betekent dat het uitgangspunt in ons beleid en plannen is dat gezond en veilig leven wordt bevorderd en gezondheid wordt beschermd voor zowel mensen, dieren als planten;
  4. We gaan de ruimte met steeds meer mensen delen. Dus zijn onze plannen en beleid gebaseerd op zuinig, efficiënt en waar mogelijk meervoudig gebruik van de ruimte. (bron: Ontwerp Omgevingsvisie)

Voor D66 mag de definitieve omgevingsvisie wel op een hoofdpunt aangescherpt worden. Het uitgangspunt dat milieukwaliteit aangetast wordt als wettelijke normen overschreden worden moet wat ons betreft ambitieuzer, we moeten immers richting de WHO norm volgens het Schone Lucht Akkoord. Het moet duidelijk worden wat de gemeente gaat doen om dit te bereiken. Dat is wat D66 betreft een must voor de toekomst, en moet een van de leidende principes zijn. En het is uiteindelijk ook afhankelijk van met name de uitstoot van verkeer en overigens ook de geluidsoverlast daarvan. We sluiten ons dan ook aan bij de opmerkingen van de Natuur en Milieugroep.

Daarnaast stelt D66 kanttekeningen bij de plannen voor Linie 1629 in de Gement. We zijn nog niet overtuigd van de noodzaak van deze plannen en het uitblijven van negatieve gevolgen ervan voor het gebied.

Samengevat vindt D66 het zoals gezegd een geslaagd document, ook wat betreft het participatieproces maar het moet wat ambitieuzer en krachtiger op gebied van schone leefomgeving en met name luchtkwaliteit. In het najaar zal de Omgevingsvisie worden besproken in de raad.