Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 juli 2023

Jaarverslag 2022: een korte terugblik

In de commissievergadering van 29 juni 2023 werd het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Vught besproken. Voor D66 het jaarlijkse moment om kort terug te blikken op de gebeurtenissen in onze gemeente, een moment van reflectie. 

Niet alleen was 2022 een bijzonder jaar met grote gebeurtenissen, ook een met een zeer ruim financieel overschot.  

Noodopvang vluchtelingen

Bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 10 februari 2022 zat een email van twee Vughtse inwoners. Ze schrijven: “We wandelden gisteren over het terrein van Voorburg en merkten op dat er veel leegstand is. We vragen ons af waarom de gemeente dit niet aan het COA aanbiedt als noodopvang om het tekort aan bedden te verhelpen.” En aldus geschiedde.

Begin september werd de noodopvang gerealiseerd en konden de mensen naar Vught toe komen. De meesten, waaronder gezinnen met jonge kinderen, waren eerst onderweg van Ter Apel naar Goes en op het allerlaatste moment ging de bus richting Vught. Ze werden verwelkomd door de burgemeester. Ze konden daarna tot rust komen in privacy, met een goede verzorging en allerlei activiteiten. De opvang was weliswaar op sommige punten wat spartaans, maar het moet relatief gezien een verademing zijn geweest. Zeker na weken in een sporthal te hebben verbleven met honderden anderen.

Oorlog in Oekraïne

Ook stond het afgelopen jaar in het teken van de snelle en goede opvang van Oekraïners, die hals-over-kop hun land moesten verlaten door de oorlog. Meestal hun vader en echtgenoot achterlatend. Ook dat commitment hebben we de afgelopen week nog eens herbevestigd. Dat alles was en is niet mogelijk zonder de enorme inzet van zoveel Vught-, Cromvoirt- en Helvoirtenaren, de scholen en de ambtelijke organisatie. We mogen daar trots op zijn en onze enorme waardering daarvoor willen wij uitspreken als D66-fractie. Vught heeft zich het afgelopen jaar van de goede kant laten zien. Ook als het gaat om het huisvesten van statushouders.

Hoge energieprijzen en vertraging op sommige dossiers 

2022 is een jaar dat de geschiedenisboeken in gaat. Met torenhoge energieprijzen en een ongekende inflatie. En met de vraag van de raad om een ruim sociaal fonds heeft Vught zich ook hier van de goede kant laten zien. Een gemeente die meer en meer mensgericht is. Dat ziet D66 graag.

Het was ook een jaar waar de veranderingen in het klimaat een steeds alarmerender vorm aannemen. De gemeente gaf het voorbeeld door 20% op energie te besparen en wij denken veel inwoners ook of zelfs meer. Maar D66 vindt dat het beter kan en moet. We moeten fors meer gaan investeren in bomen en groen, in klimaatadaptatie, in biodiversiteit, in het vooroplopen met circulaire landbouw. Daar hebben we naar onze mening in 2022 kostbare tijd verloren. Ook op het dossier tijdelijk wonen en de nieuwbouw van de school in Vught Noord hadden we verder moeten zijn. En de stagnering in de bouw slaat ook hier toe en hebben we in 2022 nul betaalbare woningen gerealiseerd.

Uitspraak N65

De uitspraak van de Raad van State over de N65 drukte ons met de neus op de feiten. Het maakt voor D66 duidelijk dat we de andere kant op moeten. Een afwaardering van deze weg en het zorgen voor veilige oversteken. De vrijwel continue stroom vrachtverkeer die we nu hebben dwars door onze gemeente op de N65 is op de lange termijn niet houdbaar.

Dikke plus van 9.5 miljoen euro

Het jaarverslag is een goed leesbaar document en beschikt over een goedkeurende verklaring van de accountant. Onze complimenten daarvoor. De overfinanciering door het Rijk en het verder strak begroten geeft een enorme plus van 9.5 miljoen euro. Ook dat is bijzonder. We zullen niet de enige gemeente zijn met een overschot. Het hier verstandig mee omgaan maakt dat Vught beter bestand is tegen risico’s, die ongetwijfeld niet zullen afnemen. En dat ze vooral in staat blijft eenieder die zich in onze gemeente bevindt, niet alleen gelijk te behandelen, maar ook echt ruimhartig. Zo kunnen we ons ook de komende jaren weer van de goede kant laten zien en die geweldige woongemeente blijven. En een veilige haven zijn. Met een nationaal monument dat er permanent aan herinnert, dat de verschrikkingen die elders plaatsvinden, ook hier kunnen plaatsvinden, is dat niet meer dan vanzelfsprekend.