Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juli 2021 maandag 26 juli 2021
Uitvoeringsprogramma nieuwe coalitie unaniem aangenomen: en nu aan de slag!

Uitvoeringsprogramma nieuwe coalitie unaniem aangenomen: en nu aan de slag!

Het nieuwe college kan nu écht aan de slag! Het uitvoeringsprogramma 'Een Nieuwe Start' 2021-2026, gebaseerd op het coalitieakkoord 'Een Nieuwe Start' werd 8 juli jl. namelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad. D66 is gelukkig met het ambitieuze, duurzame en transparante uitvoeringsprogramma met daarin veel aandacht voor participatie. "Het uitvoeringsprogramma is helder en ademt het coalitieakkoord",…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juli 2021 vrijdag 2 juli 2021
Jaarverslag 2020: de brede corona-aanpak was even belangrijker dan de cijfertjes

Jaarverslag 2020: de brede corona-aanpak was even belangrijker dan de cijfertjes

Hoewel het jaarverslag en jaarrekening 2020 vooral over cijfers gaan, wilde D66-raadslid Dion Meuwissen vooral ook stilstaan bij het ongekend jaar 2020. Kort na carnaval sloeg het coronavirus hard om zich heen, zeker in onze provincie. Ook in Vught zijn tientallen mensen overleden als gevolg van de pandemie en dat is buitengewoon…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 juli 2021
Oproep D66 voor regenbooggemeente Vught vindt gehoor

Oproep D66 voor regenbooggemeente Vught vindt gehoor

Op donderdag 24 juni besprak de commissie Bestuur en Samenleving van de Vughtse gemeenteraad de startnotitie 'Antidiscriminatie- en Diversiteitsbeleid'. De bespreking vond plaats op een moment waarop het nieuws bol stond van de ‘Anti-Homowet’ die het Hongaarse parlement had aangenomen. D66 wil dat de gemeente werk maakt van het antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid met als doel…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 juni 2021
Start sloop Marktveldpassage is ook start van bouw van nieuw Vughts centrum

Start sloop Marktveldpassage is ook start van bouw van nieuw Vughts centrum

Het heeft wat jaren geduurd, maar het is dan echt begonnen: de sloop van de gedateerde Marktveldpassage én daarna de start van de nieuwbouw in dat stuk van het centrum van Vught. Hiermee gaat een jarenlange wens van D66 in vervulling. Vught verdient een eigentijds centrum waar we tientallen jaren mee vooruit kunnen. “Het is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 mei 2021
D66 en PvdA-GroenLinks vragen duidelijkheid over brug Fort Isabella

D66 en PvdA-GroenLinks vragen duidelijkheid over brug Fort Isabella

Op 29 april jl. stemde de raad in met de 'Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Fiets- en voetgangersbrug Drongelens Kanaal'. Het fietspad om de brug te bereiken, loopt echter dwars door een ecologisch waardevol moerasbos. Daarop kwamen diverse groene organisaties kwamen in beweging en hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunning om deze brug aan te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 mei 2021
D66 stelt vragen over onveilige situatie voor bewoners Robert Coppes Stichting

D66 stelt vragen over onveilige situatie voor bewoners Robert Coppes Stichting

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van klachten van bewoners van de Robert Coppes Stichting, een woonvorm voor blinden en slechtzienden, over de ballen die door voetballende kinderen op het terras van de woonvoorziening  terecht komen. D66 vindt dat er een oplossing moet komen zodat deze kwetsbare groep bewoners, die de ballen niet kunnen zien…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 mei 2021
D66 heeft hoge verwachtingen van traject nieuwe Mobiliteitsvisie

D66 heeft hoge verwachtingen van traject nieuwe Mobiliteitsvisie

D66 verwacht veel van de nieuwe mobiliteitsvisie. Niet alleen van de oplossingen voor de extra verkeersbewegingen en nieuwe knelpunten die ontstaan door de aanpak van de N65, maar vooral ook van het participatietraject. "Het is een zwaarwegend en gevoelig onderwerp en dus een mooie testcase voor nieuwe vormen van participatie", aldus D66-raadslid Willem Jan de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 mei 2021 donderdag 29 april 2021
Ook D66 ziet niets in ‘Masterplan IJzeren Man & Fortduinen’

Ook D66 ziet niets in ‘Masterplan IJzeren Man & Fortduinen’

Het waren grote plannen die de eigenaar van de IJzeren Man vorige maand presenteerde. Het hele gebied zou een metamorfose ondergaan: een hotel, een parkeerbos, massale bomenkap en 320 woningen. Maar ze gaan niet door: het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen afgewezen, omdat ze niet passen in de bestemmingsplannen en eerder gemaakte…

Bekijk nieuwsbericht
Ons buitengebied: landschapskwaliteit, natuur en draagvlak zijn de groene draad

Ons buitengebied: landschapskwaliteit, natuur en draagvlak zijn de groene draad

De afgelopen weken stond het buitengebied van Vught, Helvoirt en Cromvoirt volop in de politieke schijnwerpers. Of het nu de ‘visie Wonen in het buitengebied’, het ‘bestemmingsplan Buitengebied’ of het ‘masterplan IJzeren Man en Fortduinen’ was, de fractie van D66 hamerde in de gemeenteraad op het centraal stellen van drie zaken: landschapskwaliteit, behoud van de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 april 2021 maandag 29 maart 2021
Motie voor 100 sociale huurwoningen opmaat naar nieuwe woonvisie

Motie voor 100 sociale huurwoningen opmaat naar nieuwe woonvisie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart jl. dienden Gemeentebelangen en de VVD een motie in om minimaal 100 extra sociale huurwoningen te realiseren. Opvallend, want het waren juist die twee partijen die in het verleden altijd stevig op de rem hebben getrapt. Toch ziet D66 het als een positieve ontwikkeling. “De motie is weinig ambitieus…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 maart 2021 donderdag 18 maart 2021
D66: uitspraak rechter biedt ruimte voor een beter plan voor de N65

D66: uitspraak rechter biedt ruimte voor een beter plan voor de N65

Op dinsdag 16 maart jl. deed de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak omtrent het verzoek tot schorsing van het N65 bestemmingsplan. In zijn uitspraak legt de rechter de vinger op de zere plek, ten aanzien van verschillende punten in het plan die verdere analyse en verbetering behoeven. Een belangrijke uitspraak, want daarmee biedt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 maart 2021
Reactie D66 op antwoorden college op schriftelijke vragen Mariakerk

Reactie D66 op antwoorden college op schriftelijke vragen Mariakerk

In februari heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de plannen om de Mariakerk te verbouwen tot 30 zorgwoningen. Inmiddels heeft het college deze vragen beantwoord. Hieruit komen een aantal aandachtspunten naar voren. Zienswijzen blijken wel mogelijk De publicatie in Het Klaverblad op 10 februari jl. dat…

Bekijk nieuwsbericht
Brief van Sigrid Kaag aan de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Brief van Sigrid Kaag aan de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Beste inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt, Op 18 november net voor middernacht mocht ik D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt digitaal via Zoom feliciteren met de overwinning bij de herindelingsverkiezingen. Nu feliciteer ik de nieuwe gemeente Vught met een kersvers coalitieakkoord! Samen met de VVD, de PvdA-GroenLinks en het CDA gaat de…

Bekijk nieuwsbericht