Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag 27 september 2022 in Vught

Fractievergadering

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught vergadert vanaf 20.00 uur over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. De fractie vergadert iedere dinsdagavond (behalve in vakanties)  in het raadhuis van Vught.

Als je je mening of visie wilt geven over een bepaald agendapunt, als je wilt weten wat D66 daarvan vindt of als je specifieke vragen hebt over een bepaald agendapunt, ben je van harte welkom. Vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, leden en niet-leden van D66 etc. zijn van harte welkom. Jouw inbreng/bijdrage/idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan.

Wil je langskomen, meld je even aan bij een van onze fractieleden. Wil je iets weten, heb je een prangende vraag of een mooi idee? Je hoeft uiteraard niet te wachten tot we weer fysiek vergaderen. Onze fractieleden zijn allemaal direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

Mailen naar de fractie kan natuurlijk ook:
fractie@d66vught.nl

De actuele agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen zijn hier te lezen

27 september

20.00 uur

Raadhuis
Leeuwesteinplein 5