Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering

Dinsdag, 27 oktober 2020

Fractievergadering D66

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught vergadert vanaf 20.00 uur online over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. De fractie vergadert (behalve in vakanties) vrijwel iedere dinsdagavond, een enkele keer op maandagavond. Raadpleeg onze agenda op deze website voor alle actuele data.

Vanwege COVID-19 vergadert de fractie voorlopig online. Wil je aanschuiven? Mail ons voor de link!

Als je je mening of visie wilt geven over een bepaald agendapunt, als je wilt weten wat D66 daarvan vindt of als je specifieke vragen hebt over een bepaald agendapunt, ben je van harte welkom. Vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, leden en niet-leden van D66 etc. zijn van harte welkom. Jouw inbreng/ bijdrage/ idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan.

Meldt als je je komst van tevoren  per mail of telefoon bij een van de fractieleden, dan krijg je een uitnodiging om digitaal aan te haken bij de fractievergadering..

Wil je iets weten, heb je een prangende vraag of een mooi idee? Je hoeft uiteraard niet te wachten tot deze vergadering. Onze fractieleden zijn allemaal direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

Mailen naar de fractie kan natuurlijk ook:
fractie@d66vught.nl

De actuele agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen zijn hier te lezen.

27 oktober

20:00

online