Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Fractievergadering; 31 maart 2020

Dinsdag, 31 maart 2020

Fractievergadering

De gemeenteraadsfractie van D66 Vught vergadert vanaf 20.00 uur over actuele zaken en de agendapunten van de komende commissie- en raadsvergaderingen. De fractie vergadert (behalve in vakanties) vrijwel iedere dinsdagavond, een enkele keer op maandagavond, normaliter in het raadhuis van Vught. Raadpleeg onze agenda op deze website voor alle actuele data.

In verband met de uitbraak van het Corona-virus vergadert de fractie van D66 zeker tot 6 april aanstaande uitsluitend digitaal via Google Hangout. 

Als je je mening of visie wilt geven over een bepaald agendapunt, als je wilt weten wat D66 daarvan vindt of als je specifieke vragen hebt over een bepaald agendapunt, ben je normaliter van harte welkom. Vertegenwoordigers van buurten, verenigingen, stichtingen, individuele inwoners van Vught, leden en niet-leden van D66 etc. zijn van harte welkom. Jouw inbreng/ bijdrage/ idee hoeft niet te gaan over agendapunten die in de komende raads- en commissievergaderingen aan bod komen (mag wel uiteraard), het kan over alle onderwerpen gaan. Het is niet noodzakelijk maar wel handig als je je komst van tevoren aankondigt per mail of telefoon bij een van de fractieleden.

Vanwege deze uitzonderlijke situatie zijn er dus voorlopig geen fysieke vergaderingen. Aanhaken in de Hangout kan wel, maar meld je dan even aan. Wil je iets weten, heb je een prangende vraag of een mooi idee? Je hoeft uiteraard niet te wachten tot we weer fysiek vergaderen. Onze fractieleden zijn allemaal direct benaderbaar per mail, Twitter, WhatsApp of telefoon.

Mailen naar de fractie kan natuurlijk ook:
fractie@d66vught.nl

De actuele agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen zijn hier te lezen.

31 maart

20:00

Raadhuis
Leeuwensteinplein 5